print

Verslag over uw activiteit als huisarts in 2013

Bent u huisarts? Dan hebt u in augustus 2015 van ons misschien een individueel activiteitenverslag ontvangen over uw praktijk.
Dat verslag weerspiegelt uw activiteit in 2013 inzake de verstrekkingen en de voorschriften (klinische biologie, medische beeldvorming, enz.). Het hoofdstuk van de geneesmiddelenvoorschriften is uitgebreid.

Op deze pagina:


Wie ontvangt het individueel activiteitenverslag?

Om een individueel activiteitenverslag te ontvangen, moet u aan volgend criterium beantwoorden: minstens 1.250 patiëntencontacten in 2013 hebben in het kader van de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging).

9.576 huisartsen hebben het activiteitenverslag ontvangen.

Waarvoor kan dit activiteitenverslag nuttig zijn?

Het activiteitenverslag laat u toe u te situeren, door uw praktijk te vergelijken met die van uw collega’s.

Ter info: een geanonimiseerd verslag.

Welke gegevens bevat het activiteitenverslag ? 

Het verslag bevat de gegevens over:

 • uw patientenbestand: % mannen, patiënten van 65 jaar en ouder, enz.
 • uw verstrekkingen: raadplegingen, bezoeken, adviezen, enz.
 • uw voorschriften ‘exclusief geneesmiddelen’: medische beeldvorming, klinische biologie, kinesitherapie, verpleegkundige zorg, enz.
 • uw geneesmiddelenvoorschriften: antibiotica, statines, PPI, enz.

Als aanvulling bij het verslag, ontvangt u ook een begeleidende brief.

Waarop willen we uw bijzondere aandacht vestigen?

Met het verslag willen we ook uw aandacht vestigen op het hoofdstuk van de geneesmiddelenvoorschriften: in het bijzonder op de kwaliteitsindicatoren van de brochure ‘Huidige aanbevelingeninzake het voorschrijven van geneesmiddelen in de eerste lijn’ en de polymedicatie bij ouderen.

In hoofdstuk 5 geven we de kwaliteitsindicatoren voor de volgende geneesmiddelenvoorschriften:

 • antibiotica
 • griepvaccinatie bij 65-plussers
 • statines
 • bloedplaatjesaggregatieremmers
 • hypertentie
 • diabetici
 • protonpompinhibitoren (PPI)
 • antidepressiva en antypsychotica.

Wie is de initiatiefnemer van het verslag?

De Profielencommissie ‘algemeen geneeskundigen’, met de steun van de Nationale commissie artsen-ziekenfondsen, is de initiatiefnemer van het verslag.

Contacten

Directie Research, Development & Quality (RDQ)

Tel: +32(0)2 739 78 65

E-mail: rdq@riziv-inami.fgov.be

​Galileelaan 5/01
1210 Brussel