print

Nationaal akkoord tandheelkundigen-ziekenfondsen 2013-2014

Op 13 december 2013 hebben de representatieve beroepsorganisaties van de tandartsen en de ziekenfondsen een akkoord gesloten over financiële en administratieve afspraken. Als tandarts krijgt u de mogelijkheid om al dan niet toe te treden tot dit akkoord.

Op deze pagina:


Welke beslissingen bevat het akkoord?

Indexeren van de honoraria van de tandartsen vanaf 1 januari 2013 met 2,76%.

Het accrediteringsforfait voor 2013 vastleggen op 2795,88 EURO.

De apexificatietechniek op de definitieve snij – en hoektand vergoeden vanaf 1 juli 2013.

In functie van de beschikbare financiële marge, beslist de Nationale commissie tandheelkundigen-ziekenfondsen voor 30 juni 2013 over de invoering van nieuwe nomenclatuurprojecten.

Het project Mycarenet invoeren in de tandheelkunde, wat een efficiëntere terugbetaling moet toelaten. 

Welk werkprogramma is afgesproken?

Een regeling uitwerken voor het transparant aanrekenen van de bij de patiënt uitgevoerde behandelingen.

Aanbevelingen formuleren omtrent het gebruik van de panoramische opname.

Een model uitwerken om tot een correctere honorering van tandheelkundige prestaties te komen.
 
Het invoeren van de sociale derde-betalende in de tandheelkunde voorbereiden.
 

Vragen en aanbevelingen

Vraag naar extra financiële middelen voor bijkomende voorzieningen bij patiënten met bijzondere noden

Vraag naar extra investeringen in informatisering bij het RIZIV en de FOD Volksgezondheid.

Aanbeveling om de sensibiliseringscampagne tandverzorging bij jongeren tot eind 2014 voort te zetten.

Aanbeveling om het bedrag van het sociaal statuut vast te leggen op 2208,61 EURO.

Toetreden, gedeeltelijk of volledig weigeren

1. Toetreden

 • U respecteert steeds de tarieven van het Nationaal akkoord.
 • U heeft recht op het sociaal statuut.

2. Gedeeltelijk weigeren

 • U kan het Nationaal akkoord gedeeltelijk weigeren, indien u
  • gedurende minstens 32 uren per week de tarieven respecteert
  • of, indien u minder dan 32 uren per week werkt en de tarieven respecteert gedurende minsten 3/4 van uw beroepsactiviteit, met een minimum van 8 uren.
 •  Buiten deze opgegeven uren kan u vrij uw tarieven bepalen.
 •  U heeft recht op het sociaal statuut.

3. Volledig weigeren

 •  U kan vrij uw tarieven bepalen
 •  U hebt geen recht op het sociaal statuut.
 

Hoe kan u toetreden of weigeren?

Als u niets doet voor 14 februari 2013, treedt u automatisch toe tot het Nationaal akkoord.

Om te weigeren, stuurt u een aangetekende brief aan de Nationale commissie tandheelkundigen-ziekenfondsen.  Bij een gedeeltelijke weigering vermeldt u de dagen, uren en plaatsen waarop u de tarieven zal respecteren.

Adres:

Nationale commissie tandheelkundigen-ziekenfondsen
RIZIV
Dienst voor Geneeskundige VerzorgingTervurenlaan, 211
1150 Brussel
 

Welke termijnen gelden voor de weigering of de toetreding?

Indien u voor 2013 wenst te weigeren, moet u een brief sturen vóór 14 februari 2013. Indien u verder niets doet blijft deze regeling gelden voor 2014.
Indien u in 2013 bent toegetreden en u wenst voor 2014 te weigeren,  moet u een brief sturen vóór 15 december 2013.

Een volledige weigering omzetten naar een partiële weigering of toetreding, evenals een partiële weigering omzetten naar een toetreding, kan op elk moment in de loop van het Nationaal akkoord. U stuurt hiervoor een brief naar de Nationale commissie tandheelkundigen-ziekenfondsen op het hierboven vermelde adres.

Meer informatie

Akkoord en overneenkomst