print

Terugbetaling van moeilijke tandherstellingen bij kankerpatiënten of in geval van ‘anodontie’

Vanaf 1 januari 2020 zijn er nieuwe verstrekkingen terugbetaald voor bepaalde patiënten die een complexe tandherstelling nodig hebben ten gevolge van kanker of anodontie (volledige afwezigheid van blijvende tanden).

Aangezien het gaat om dure verstrekkingen moet de tandarts ze verplicht attesteren via de papieren derdebetalersregeling en is er geen persoonlijk aandeel of supplement voor de patiënt, zelfs niet als een niet-geconventioneerde tandarts ze uitvoert.

Op deze pagina:


Doelgroepen voor terugbetaling

Er zijn 3 doelgroepen voor terugbetaling. De verstrekkingen worden terugbetaald als de patiënt voldoet aan een van de volgende indicaties:

 • Doelgroep 1:
  De patiënt heeft osteogeïntegreerde implantaten die terugbetaald zijn via de verstrekking 312756-312760. Dat gebeurde omwille van een ernstige functionele en psychosociale handicap ten gevolge van een ernstige beendermutilatie na tumorresectie van de maxilla en/of mandibula, orofaciale osteoradionecrose of
  anodontie van de blijvende tanden.

 • Doelgroep 2:
  Er zijn tanden verloren gegaan of is er sprake van meerdere, ernstige tandafwijkingen wegens een ‘graft-versus-host’-reactie in het orofaciaal gebied na stamceltherapie.

 • Doelgroep 3:
  Er zijn tanden verloren gegaan of is er sprake van meerdere, ernstige tandafwijkingen ten gevolge van chemotherapie en/of radiotherapie voor de 12e verjaardag.

Belangrijk: De patiënt kan vragen aan de tandarts of hij tot de doelgroepen behoort. De tandarts kan dat bepalen op basis van het medisch dossier van de patiënt.

Terugbetaalde verstrekkingen

De tandarts kan de volgende verstrekkingen attesteren bij patiënten die tot de doelgroepen behoren:

 • inwerken van een metalen frame in een uitneembare prothese
 • plaatsen van een osteogeïntegreerd implantaat
 • plaatsen van een abutment op een osteogeïntegreerd implantaat
 • plaatsen van een steeg tussen 2 osteogeïntegreerde implantaten
 • plaatsen van een volledige of gedeeltelijke brug.

Volledige lijst van de verstrekkingen

Opdat de patiënt terugbetaling zou krijgen voor die verstrekkingen, moet de tandarts de terugbetalingsregels en de ‘non-cumul’-regels respecteren, voorzien in artikel 5 en artikel 6 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen.

De nomenclatuur voorziet ook een specifieke terugbetaling in geval van overlijden van de patiënt of in geval van onderbreking om dwingende medische redenen.

Verplichte derdebetalersregeling en persoonlijk aandeel

Aangezien het gaat om dure verstrekkingen moet de tandarts ze verplicht attesteren via de papieren derdebetalersregeling en is er geen persoonlijk aandeel of supplement voor de patiënt, zelfs niet als een niet-geconventioneerde tandarts ze uitvoert.

Terugbetalingsprocedure

De tandarts stuurt het ingevulde getuigschrift voor verstrekte hulp, samen met het specifieke kennisgevingsformulier, naar de verzekeringsinstelling van de patiënt.

Het kennisgevingformulier hangt af van de doelgroep waartoe de patiënt hoort.

Een beslissingsboom helpt de tandarts om het kennisgevingsformulier in te vullen.

Contacten

Technisch tandheelkundige raad

E-mail: ctd-ttr@riziv-inami.fgov.be