Accreditering van de tandartsen

Als tandarts kunt u bijscholingen en peer-reviews volgen en geaccrediteerd worden. Zo draagt u bij tot de bevordering van de zorgkwaliteit. Als u voldoet aan de voorwaarden om geaccrediteerd te worden, dan ontvangt u jaarlijks een forfaitair accrediteringshonorarium.
Via één van onze webtoepassingen kunt u uw accrediteringsdossier online inkijken en beheren.


Accreditering van de  tandartsen en de COVID-19-crisis

De organisatie van de cursussen en peer-reviews is strikt afhankelijk van de voorwaarden en beperkingen die door de Nationale Veiligheidsraad worden opgelegd.

Organisatoren worden vriendelijk verzocht deze instructies te raadplegen: https://www.belgium.be/nl/corona

Als waardering voor de bijzondere navorming die werd gevolgd naar aanleiding van COVID 19, heeft de Stuurgroep ‘kwaliteitspromotie’ tijdens haar vergadering van 7 juli 2020 besloten om automatisch 20 eenheden in deelgebied 2 en 20 eenheden in deelgebied 0 toe te kennen.

De Stuurgroep is zich bewust van de moeilijkheden die de organisatoren van bijscholingen en peer-review-sessies ondervinden bij het organiseren van hun evenementen in overeenstemming met de veiligheidsmaatregelen (evenals de deelnemers) en de Stuurgroep heeft tijdens de vergadering van 8 september 2020 twee nieuwe beslissingen genomen. Er is beslist om vanaf 30 september opnieuw 20 accrediteringseenheden in deelgebied 2 toe te kennen en automatisch 1 peer-review toe te voegen. Let op: 1 sessie (ten minste) moet worden gevolgd door de tandarts.

Ter herinnering, zoals gespecificeerd in het reglement, kunnen accrediteringseenheden verkregen worden vanaf het moment van afstuderen. De afgestudeerden van juni komen dus niet in aanmerking voor de eenheden die in juli automatisch zijn toegekend. Zij profiteren echter wel van de accrediteringseenheden die in september door de Stuurgroep zijn toegekend.

De heropflakkering van de COVID-19-pandemie verstoort opnieuw de activiteiten op het gebied van de permanente vorming.

De Stuurgroep kwaliteitspromotie tandheelkunde is zich hiervan bewust.

Nieuwe bijkomende maatregelen zullen door de Stuurgroep worden onderzocht tijdens haar volgende vergadering op 3 november 2020.

Wat is de accreditering?

De accreditering is de erkenning van uw deelname aan een geheel van bijscholingen en ‘peer review’-sessies.

Verwar accreditering niet met erkenning! De erkenning is de toelating om uw beroep uit te oefenen die u krijgt van de overheid (de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid of  de Gemeenschap).

Wat moet u doen om in 2020 te worden geaccrediteerd?

U moet aan een aantal vereisten voldoen. Sommige houden verband met uw beroepsactiviteit, andere met uw deelname aan bijscholingen.

Wat is uw financieel voordeel?

Als u geaccrediteerd bent, dan ontvangt u jaarlijks een forfaitair accrediteringshonorarium om een deel van uw opleidingskosten te dekken.

Een opleiding of ‘peer review’ organiseren

Als tandarts kunt u een erkende opleiding organiseren in het kader van de accreditering. Uw opleiding is pas erkend als u een erkenning als organisator hebt behaald en ook een erkenning voor de opleiding.

U kunt ook een ‘peer review’-sessie organiseren.

Raadpleeg en beheer uw accrediteringsdossier online

Via onze webtoepassing voor het beheer van de accreditering kunt u:

  • de onlinecatalogus  raadplegen om activiteiten en peer-reviews op te zoeken die erkend zijn in het kader van de accreditering
  • uw accrediteringsaanvraag indienen (vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 maart 2020)
  • de historiek van uw deelnames aan bijscholingsactiviteiten en peer-review sessies bekijken.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 21 oktober 2020