Accreditering van de tandartsen

Als tandarts kunt u bijscholingen en peer-reviews volgen en geaccrediteerd worden. Zo draagt u bij tot de bevordering van de zorgkwaliteit. Als u voldoet aan de voorwaarden om geaccrediteerd te worden, dan ontvangt u jaarlijks een forfaitair accrediteringshonorarium.
Via één van onze webtoepassingen kunt u uw accrediteringsdossier online inkijken en beheren.


Accreditering van de tandartsen en de COVID-19-crisis

De organisatie van de cursussen en peer-reviews is strikt afhankelijk van de voorwaarden en beperkingen die door de Nationale Veiligheidsraad en voortaan door het overlegcomité worden opgelegd.

We houden zo veel mogelijk rekening met de uitzonderlijke omstandigheden en de evolutie van de pandemie.

Navormingsactiviteiten op afstand

De  navormingsactiviteiten “op afstand”, ("webinars") erkennen we in 2021 in beperkte mate in het accrediteringssysteem voor tandartsen.

Alleen "webinars" georganiseerd door erkende organisatoren in het RIZIV-accrediteringssysteem voor tandheelkundigen komen in aanmerking, onder volgende voorwaarden:

  • een geaccrediteerd webinar mag maximaal 1u30 duren, opdat de aandacht voldoende behouden kan worden.
  • Er komt maximaal één webinar per dag en per deelnemer in aanmerking.
  • Voor 2021 komen er maximaal 5 webinars in aanmerking in totaal. Dit was aanvankelijk 3 webinars en wordt dus verhoogd (Beslissing genomen tijdens de Stuurgroep van 2 maart, gezien de voortzetting van de pandemie). Dit vertegenwoordigt een totaal van maximaal 50 eenheden die in het individuele accrediteringsdossier 2021.
  • U moet de webinar voor de gehele duur volgen. Indien technische problemen een volledige effectieve deelname in de weg staan, kunnen we de deelname niet valideren. De tandarts is als enige verantwoordelijk voor eventuele problemen met betrekking tot de kwaliteit van zijn of haar internetverbinding en/of computerapparatuur.
  • Vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 maart 2022 zal u bij het indienen van uw accrediteringsaanvraag voor 2021, moeten kiezen welke webinars u wenst te laten meetellen voor uw accreditering.

U heeft tijdens het kalenderjaar 2021 kunnen deelnemen aan meer dan 5 webinars. Bij het indienen van uw accrediteringsaanvraag krijgt u de lijst te zien met al uw gevolgde webinars in 2021. In deze lijst kiest u maximum 5 webinars die u wilt laten meetellen in uw individueel dossier.

Indien u meerdere webinars hebt gevolgd op dezelfde dag, kan u slecht 1 webinar per dag kiezen om laten mee te tellen voor uw accreditering.

Webinars zullen niet meer in de tabel ‘huidige cyclus’ verschijnen. De webinars verschijnen pas na dat u een keuze hebt gemaakt tijdens het indienen van uw accrediteringsaanvraag.

Let op! Het teveel aan gevolgde webinars worden niet in aanmerking genomen voor de accreditering, NOCH op het niveau van eenheden, NOCH op het niveau van deelgebieden.

U vindt al uw gevolgde webinars terug in het tabblad ‘alle deelnames’.

Peer-reviews

Volgens het reglement moeten peer-reviews altijd "fysiek" plaatsvinden. De Stuurgroep zal op een later tijdstip besluiten deze verplichting eventueel te wijzigen voor 2021, ALS de slechte gezondheidsomstandigheden aanhouden.

Wat is accreditering?

Accreditering is de erkenning van uw deelname aan een geheel van bijscholingen en ‘peer review’-sessies.

Verwar accreditering niet met erkenning! De erkenning is de toelating om uw beroep uit te oefenen die u krijgt van de overheid (de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid of  de Gemeenschap).

Wat moet u doen om in 2021 te worden geaccrediteerd?

U moet aan een aantal vereisten voldoen. Sommige houden verband met uw beroepsactiviteit, andere met uw deelname aan bijscholingen.

Wat is uw financieel voordeel?

Als u geaccrediteerd bent, dan ontvangt u jaarlijks een forfaitair accrediteringshonorarium om een deel van uw opleidingskosten te dekken.

Een opleiding of ‘peer review’ organiseren

Als tandarts kunt u een erkende opleiding organiseren in het kader van de accreditering. Uw opleiding is pas erkend als u een erkenning als organisator hebt behaald en ook een erkenning voor de opleiding.

U kunt ook een ‘peer review’-sessie organiseren.

Raadpleeg en beheer uw accrediteringsdossier online

Via onze webtoepassing voor het beheer van de accreditering kunt u:

  • de onlinecatalogus  raadplegen om activiteiten en peer-reviews op te zoeken die erkend zijn in het kader van de accreditering
  • uw accrediteringsaanvraag indienen (vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021)
  • de historiek van uw deelnames aan bijscholingsactiviteiten en peer-review sessies bekijken.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 29 oktober 2021