Accreditering van de tandartsen

Als tandarts kunt u bijscholingen en peer-reviews volgen en geaccrediteerd worden. Zo draagt u bij tot de bevordering van de zorgkwaliteit. Als u voldoet aan de voorwaarden om geaccrediteerd te worden, dan ontvangt u jaarlijks een forfaitair accrediteringshonorarium.
Via één van onze webtoepassingen kunt u uw accrediteringsdossier online inkijken en beheren.


Accreditering van de tandartsen en de COVID-19-crisis

Zoals sinds het begin van de pandemie evalueert de Stuurgroep Kwaliteitsbevordering van het RIZIV maandelijks de gevolgen van de pandemie en de impact hiervan voor de praktische organisatie van het accrediteringssysteem.
Als gevolg van de vierde golf van de COVID-pandemie en de besluiten van de overheid moesten veel bijscholingsactiviteiten worden geannuleerd.

Om rekening te houden met deze uitzonderlijke omstandigheden heeft de Stuurgroep tijdens haar vergadering van 7 december 2021 besloten 30 accrediteringseenheden toe te kennen aan alle actieve tandartsen. Deze eenheden worden toegekend in deelgebied 0.

Wat de peer-reviews betreft, deze kunnen in principe face-to-face worden gehouden, zoals in de reglementering is bepaald.
Organisatoren die organisatorische moeilijkheden ondervinden voor de reeds aangekondigde sessies in december kunnen echter een verzoek indienen om deze sessies uitsluitend op afstand of in hybride vorm te houden.

Navormingsactiviteiten op afstand

De  navormingsactiviteiten “op afstand”, ("webinars") erkennen we in 2022 in beperkte mate in het accrediteringssysteem voor tandartsen.

Alleen "webinars" georganiseerd door erkende organisatoren in het RIZIV-accrediteringssysteem voor tandheelkundigen komen in aanmerking, onder volgende voorwaarden:

 • een geaccrediteerd webinar mag maximaal 1u30 duren, opdat de aandacht voldoende behouden kan worden.
 • Er komt maximaal één webinar per dag en per deelnemer in aanmerking.
 • Voor 2022 komen er maximaal 3 webinars in aanmerking in totaal. 
  Dit vertegenwoordigt een totaal van maximaal 30 eenheden die in het individuele accrediteringsdossier 2022.
 • U moet de webinar voor de gehele duur volgen. Indien technische problemen een volledige effectieve deelname in de weg staan, kunnen we de deelname niet valideren. De tandarts is als enige verantwoordelijk voor eventuele problemen met betrekking tot de kwaliteit van zijn of haar internetverbinding en/of computerapparatuur.
 • Vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 maart 2023 zal u bij het indienen van uw accrediteringsaanvraag voor 2022, moeten kiezen welke webinars u wenst te laten meetellen voor uw accreditering.
 • U heeft tijdens het kalenderjaar 2022 kunnen deelnemen aan meer dan 3 webinars. Bij het indienen van uw accrediteringsaanvraag krijgt u de lijst te zien met al uw gevolgde webinars in 2022. In deze lijst kiest u maximum 3 webinars die u wilt laten meetellen in uw individueel dossier.
 • Indien u meerdere webinars hebt gevolgd op dezelfde dag, kan u slecht 1 webinar per dag kiezen om laten mee te tellen voor uw accreditering.
 • Let op! Het teveel aan gevolgde webinars worden niet in aanmerking genomen voor de accreditering, NOCH op het niveau van eenheden, NOCH op het niveau van deelgebieden.

Wat is accreditering?

Accreditering is de erkenning van uw deelname aan een geheel van bijscholingen en ‘peer review’-sessies.

Verwar accreditering niet met erkenning! De erkenning is de toelating om uw beroep uit te oefenen die u krijgt van de overheid (de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid of  de Gemeenschap).

Wat moet u doen om in 2022 te worden geaccrediteerd?

U moet aan een aantal vereisten voldoen. Sommige houden verband met uw beroepsactiviteit, andere met uw deelname aan bijscholingen.

Wat is uw financieel voordeel?

Als u geaccrediteerd bent, dan ontvangt u jaarlijks een forfaitair accrediteringshonorarium om een deel van uw opleidingskosten te dekken.

Een opleiding of ‘peer review’ organiseren

Als tandarts kunt u een erkende opleiding organiseren in het kader van de accreditering. Uw opleiding is pas erkend als u een erkenning als organisator hebt behaald en ook een erkenning voor de opleiding.

U kunt ook een ‘peer review’-sessie organiseren.

Raadpleeg en beheer uw accrediteringsdossier online

Via onze webtoepassing voor het beheer van de accreditering kunt u:

 • de onlinecatalogus  raadplegen om activiteiten en peer-reviews op te zoeken die erkend zijn in het kader van de accreditering
 • uw accrediteringsaanvraag indienen (vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 maart 2023)
 • de historiek van uw deelnames aan bijscholingsactiviteiten en peer-review sessies bekijken.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 23 november 2022