Ziekenhuizen

U vindt hier de informatie die u als ziekenhuismedewerker nodig hebt om de reglementering correct te kunnen toepassen. U vindt hier ook de documenten en  webtoepassingen die u nodig hebt bij de uitoefening van uw beroep.


Hervorming van de ziekenhuisfinanciering

Eén van de belangrijkste hervormingswerven die door het regeerakkoord is geïdentificeerd, betreft de ziekenhuisfinanciering.

Verzorging in ziekenhuizen

U vindt hier heel wat info in verband met verzorging in ziekenhuizen :

  • diverse elementen die de ziekenhuisfactuur bepalen (verpleegdagprijs, farmaceutische specialiteiten, verstrekkingen van de (pseudo)nomenclatuur, specifieke tegemoetkomingen, enz.)
  • de honoraria die de ziekteverzekering onder bepaalde voorwaarden aan ziekenhuizen betaalt voor permanentie en beschikbaarheid.
  • de toepassingsregels toepassen op het bedrag dat uw patiënt betaalt

Bovendien vindt u hier verschillende overeenkomsten  (onder andere met de verzekeringsinstellingen).

Referentiebedragen

Het systeem van de referentiebedragen  moet verschillen in de praktijkvoering wegwerken van ziekenhuizen die dezelfde aandoeningen behandelen. Een referentiebedrag is de norm waarmee een ziekenhuis wordt vergeleken.

Elektronische gegevensoverdracht en databanken

Onderzoek, opleiding en kwaliteitspromotie

Federaal toezicht op en audit van de ziekenhuizen

Om de performantie en doelmatigheid van het toezicht op de ziekenhuizen te verhogen, hebben we samen met de FOD Volksgezondheid en het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG) de Cel Audit Ziekenhuizen opgericht. Het toezicht wordt daardoor efficiënter, eenvoudiger en transparanter.

Administratieve vereenvoudiging

De datering van de elektronische geneesmiddelenvoorschriften in de ziekenhuizen  beoogt een administratieve vereenvoudiging voor de ziekenhuizen. De elektronische voorschriften krijgen hierdoor dezelfde bewijskracht als de papieren voorschriften.

Bestelling van documenten

 

Meer informatie

 

Laatst aangepast op 19 augustus 2021