print

Dankzij een globaal medisch dossier (GMD) kan u goedkoper naar de huisarts

Uw huisarts begeleidt u bij het beheer van uw gezondheid. Door een globaal medisch dossier (GMD) te openen bij uw huisarts, maakt u een betere individuele begeleiding en een beter overleg tussen de artsen mogelijk. Bovendien geniet u van een hogere terugbetaling voor een raadpleging of bezoek bij uw huisarts.

Op deze pagina:


Wat is een GMD?

Uw globaal medisch dossier (GMD) bevat al uw medische gegevens (operaties, chronische ziekten, lopende behandelingen, enz.).

Wat zijn de voordelen?

Een GMD beperkt het bedrag van het persoonlijk aandeel dat u moet betalen voor een raadpleging van uw huisarts, in zijn kabinet:

  • tot 4 EUR voor de patiënten die geen recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming
  • tot 1 EUR voor de rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming
  • 0 euro voor kinderen of jongeren (t.e.m. 24 jaar) die een verhoogde tegemoetkoming krijgen. In dit geval, betaalt u ook geen remgeld (persoonlijk aandeel) bij een arts-specialist. Meer informatie over deze maatregel, die van kracht is sinds 1 oktober 2023.

Het GMD leidt daarnaast tot een vermindering met 30 % van het persoonlijk aandeel dat u moet betalen voor een huisbezoek, indien u minimum 75 jaar en/of chronisch ziek bent.  

Hoeveel kost een GMD?

Het GMD kost 32 euro (vanaf 01.01.2021). De betaling gebeurt rechtstreeks tussen de arts en uw ziekenfonds. 

Hoe een GMD aanvragen?

Tijdens uw volgende raadpleging in het kabinet van uw huisarts of tijdens een huisbezoek, vraagt u om een GMD te openen.

Als de patiënt niet in staat is om dat zelf te vragen, kunt u als familielid of nabestaande de opening van een GMD in zijn plaats aanvragen. 

Wat als u een andere arts raadpleegt?

Als de arts die u raadpleegt niet de arts is die uw GMD beheert (of een arts van dezelfde groepering), dan hebt u geen recht op de hogere terugbetaling. Uitgezonderd als deze andere arts toegang heeft tot de gegevens van uw GMD en als hij daarvoor uw toestemming heeft.

Als u een andere arts raadpleegt, vraag hem dan om de nuttige informatie door te sturen naar uw huisarts om uw dossier te vervolledigen.

Wat als u van huisarts verandert?

U kan op elk ogenblik van huisarts veranderen. Zeg aan uw nieuwe huisarts dat u verkiest dat hij voortaan uw GMD beheert. Hij zal dan zelf alle stappen zetten bij zijn confrater voor de overdracht van uw dossier.

Hoe lang geeft een GMD recht op een hogere terugbetaling?

De hogere terugbetaling als voordeel van een GMD blijft geldig tot het einde van het 2e kalenderjaar dat volgt op het jaar van de opening of verlenging ervan.

Voorbeeld:
Een GMD geopend of verlengd op 21 januari 2021 geeft dus recht op een hogere terugbetaling tot 31 december 2023.

Dit gebeurt automatisch door uw ziekenfonds indien één keer om de twee jaar een raadpleging of bezoek plaatsvindt bij uw huisarts.

Wat als uw arts uw GMD niet elektronisch beheert?

Huisartsen hebben de mogelijkheid om de GMD's van hun patiënten elektronisch te beheren. Om u als patiënt niet te benadelen, hadden we oorspronkelijk gepland dat u de voordelen van uw GMD zou behouden tot 31 december 2022, zelfs als uw arts besluit uw GMD niet elektronisch te beheren. We verlengen uw voordelen opnieuw tot 31 december 2024, onder 2 voorwaarden:

  • U heeft uw arts minstens één keer bezocht in 2021 of 2022
  • Uw arts was al bezig met het beheren van uw DMG vóór dit consult of bezoek.

Als uw laatste consultatie of bezoek vóór 2021 viel en uw arts uw GMD niet elektronisch beheert, geniet u niet langer van de voordelen die aan deze GMD zijn verbonden.