print

Aids: tegemoetkoming in de kosten voor de begeleiding in een gespecialiseerd centrum van patiënten die drager zijn van het hiv of die lijden aan aids

Gespecialiseerde centra (referentiecentra) kunnen begeleiding geven aan patiënten die drager zijn van het hiv, die aan aids lijden en aan seronegatieve kinderen van seropositieve moeders. Die gespecialiseerde centra kunnen ook een follow-upprogramma verstrekken voor de rechthebbenden onder Pre-Expositie Profylaxe behandeling. De ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) kan financieel tegemoetkomen in deze begeleiding.

Op deze pagina:

Wie kan een beroep doen op deze  gespecialiseerde centra?

Deze gespecialiseerde centra richten zich tot:
 • personen die zwanger zijn en die drager zijn van het hiv-virus of lijden aan aids;
 • zuigelingen die in utero werden blootgesteld aan antiretrovirale behandelingen die nog steeds in een fase van diagnostische onzekerheid verkeren, alsook hun ouders;
 • hiv-dragers die behoren tot één van de volgende groepen:
  • de rechthebbenden bij wie de diagnose pas werd gesteld;
  • de rechthebbenden bij wie de therapietrouw bedreigd is;
  • de rechthebbenden die een risico vertonen om – hetzij aan zichzelf, hetzij aan anderen – (vermijdbare) schade toe te brengen of die een risico vertonen op psychiatrische decompensatie;
  • de rechthebbenden met problemen op school of met professionele, familiale of affectieve problemen die verband houden met het feit dat ze seropositief zijn;
  • de drugsverslaafden;
 • rechthebbenden die lijden aan aids;
 • seronegatieve kinderen, jonger dan 4 jaar, die in utero werden blootgesteld aan antiretrovirale behandelingen voor wie er nog steeds onzekerheid bestaat over de eventuele nevenwerkingen van die behandelingen;
 • rechthebbenden die sinds meer dan 10 jaar hiv-drager zijn of aan aids lijden, die ondertussen 50 jaar of ouder zijn en die comorbiditeiten vertonen die verband houden met de ziekte zelf of die neveneffecten zijn van de zeer langdurige inname van geneesmiddelen tegen hiv/aids; dit zijn de zogenaamde "long-term survivor"-rechthebbenden.

Die gespecialiseerde centra kunnen ook een follow-upprogramma verstrekken voor de patiënten onder Pre-Expositie Profylaxe behandeling. U kunt enkel van die follow-up genieten, als de adviserend arts van uw ziekenfonds een akkoord geeft voor de terugbetaling van die Pre-Expositie Profylaxe behandeling.

Wat bieden de  gespecialiseerde centra aan?

Het doel van de  gespecialiseerde centra is u (met uw medewerking)  in een optimale conditie brengen of houden zowel medisch als psychisch, familiaal, op gebied van onderwijs  of sociaal-professioneel. Om dit te bereiken zal het  gespecialiseerd centrum rekening houden met uw behoeften.

Als u start met een follow-upprogramma voor de rechthebbenden onder Pre-Expositie Profylaxe behandeling, is het doel van de gespecialiseerde centra u tte informeren over:

 • en aan te zetten tot het correcte gebruik van de Pre-Expositie Profylaxe behandeling,
 • over de Seksueel Overdraagbare Infecties (SOI)
 • over de algemene preventieaanbevelingen.

Dit programma heeft eveneens tot doel:

 • uw evolutie te volgen inzake het optreden van SOI’s door een systematische screening op SOI's gedurende het volledige programma en inzake de therapietrouw van de behandeling en het eventuele optreden van ongewenste nevenwerkingen van de behandeling en een balans op te maken van de doeltreffendheid van de behandeling.

Het centrum heeft daarom een team dat bestaat uit een psycholoog, een diëtist, een seksuoloog, een verpleegkundige en een maatschappelijk werker of een sociaal verpleegkundige.
Dit team staat onder de leiding van een arts.

Hoe kunt u in aanmerking komen voor begeleiding in een  gespecialiseerd centrum?

Neem contact met een centrum dat vermeld staat in de lijst van de RIZIV-geconventioneerde centra.

Wat moet het centrum doen voor het u kan begeleiden?

Het centrum moet:

Als uw ziekenfonds akkoord gaat, dan kan het  gespecialiseerd centrum zorgen voor uw begeleiding.

Als u start met het follow-upprogramma voor de rechthebbenden onder Pre-Expositie Profylaxe behandeling moet het centrum geen specifiek formulier indienen bij uw ziekenfonds. Het centrum verzekert zich er echter van dat er in het kader van de terugbetaling van de Pre-Expositie Profylaxe behandeling effectief een akkoord gegeven is door de adviserend arts van uw ziekenfonds.

Wat betaalt u voor deze begeleiding?

Voor de begeleiding door de psycholoog, de seksuoloog, de maatschappelijk werker of sociaal verpleegkundige, de diëtist en de verpleegkundige betaalt u één keer per jaar uw persoonlijk aandeel (remgeld). U betaalt dus niet een persoonlijk aandeel voor elke interventie van elke discipline. De derdebetalersregeling is van toepassing.

Voor de raadplegingen bij de arts van het  gespecialiseerd centrum betaalt u daarentegen voor elke afzonderlijke raadpleging uw persoonlijk aandeel.

Contacten

Evi Declercq

Tel: +32(0)2 739 71 97

E-mail: evi.declercq@riziv-inami.fgov.be