Forfait voor onbehandelbare urine-incontinentie

Binnen de verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) is er een forfaitaire tegemoetkoming voor verzekerden die niet in aanmerking komen voor het incontinentieforfait voor afhankelijke personen, voor zover ze voldoen aan een aantal voorwaarden voldoen.


Wie heeft recht op de tegemoetkoming?


U hebt recht als u:
  • lijdt aan een onbehandelbare vorm van urine-incontinentie, het niet kunnen ophouden van urine.
  • geen incontinentieforfait genoten hebt in de loop van de 12 voorafgaande maanden
  • niet verblijft in een verzorgingsinrichting waarvoor een tegemoetkoming van de verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) kan worden verleend
  • geen tegemoetkoming hebt genoten voor autosondage of incontinentiemateriaal bedoeld in artikel 27 van de nomenclatuur.


Hoeveel bedraagt de tegemoetkoming?

De tegemoetkoming wordt jaarlijks geïndexeerd: u vindt het meest recente bedrag bij onze “tarieven van forfaits

Hoe kunt u de tegemoetkoming aanvragen?

1. Uw behandelend huisarts vult het aanvraagformulier in (of elk document dat de vermeldingen bevat die zijn opgenomen in dit model).

2. Uw ziekenfonds kent de tegemoetkoming toe op basis van dit document, als u aan de voorwaarden voldoet.

Meer informatie

 

Laatst aangepast op 04 mei 2020