print

Feedback over de huisartsenpraktijken - Lokale kwaliteitsgroepen (LOK's) - Gegevens 2013

In augustus 2015 zijn er individuele feedbacks verstuurd aan de huisartsen. Op basis daarvan is er feedback (‘aggregaten’) per LOK opgesteld voor de indicatoren die gelinkt zijn aan het geneesmiddelenvoorschrift. Die feedback per LOK staat enkel op onze website: we versturen die dus niet via de post.

Op deze pagina:


Waarvoor kan de feedback per LOK nuttig zijn?

De informatie in de feedback draagt bij tot de doelstellingen van de LOK’s, namelijk verbeteren van de kwaliteit van de zorg door middel van ‘peer review’.

Welke feedbackinformatie is beschikbaar per LOK?

In het Excel-bestand van de feedback zijn de LOK’s geordend per provincie en vervolgens per nummer van de betreffende LOK. Elke kolom komt overeen met een van de indicatoren van de feedbacks over het geneesmiddelenvoorschrift. Naast de resultaten op het niveau van de individuele LOK, bevat het bestand ook de gemiddelde waarden op nationaal en provinciaal niveau.

PPT-presentie die kan gebruikt worden op een LOK-vergadering ter bespreking van de individuele feedbacks.

Waarop is deze feedback per LOK gebaseerd?

De feedback is gebaseerd op de individuele activiteitenverslagen, verstuurd aan de huisartsen in augustus 2015 (gegevens 2013).

Voorbeeld van een geanonimiseerd verslag.

Samen met die individuele activiteitenverslagen is de brochure ‘Huidige aanbevelingen inzake het voorschrijven van geneesmiddelen in de eerste lijn’ verstuurd.

Wie is de initiatiefnemer van deze feedback?

De Profielencommissie algemeen geneeskundigen is de initiatiefnemer van de feedback per LOK.

Contacten

Directie Research, Development & Quality (RDQ)

Tel: +32(0)2 739 78 65

E-mail: rdq@riziv-inami.fgov.be

​Galileelaan 5/01
1210 Brussel