print

Zorgtraject diabetes type 2: welke verstrekkingen kan u als diëtist aanrekenen?

Een zorgtraject diabetes type 2 verbetert de aanpak van deze chronische ziekte. Het organiseert en coördineert de aanpak, de behandeling en de opvolging van een patiënt met deze chronische ziekte. Het vertrekt altijd van een samenwerking tussen patiënt, huisarts en specialist en begint na ondertekening van een ‘zorgtrajectcontract’ door deze 3 partijen.

In het kader van dit zorgtraject betalen we uw diëtetieksessies en/of uw diabeteseducatie sessies, op voorschrift van een huisarts, terug.

We vergoeden deze sessies volledig. Die zijn dus gratis voor uw patiënten.

Op deze pagina:

Diëtetieksessies voor een patiënt in een zorgtraject diabetes type 2

HOEVEEL DIËTETIEKSESSIES VERGOEDEN WE?

We vergoeden tot 2 diëtetieksessies, elk van minimum 30 minuten per kalenderjaar, voor de patiënten die opgenomen zijn in een zorgtraject diabetes type 2.

ONDER WELKE VOORWAARDEN KAN U DEZE DIËTETIEKSESSIES AANREKENEN?

Om deze verstrekking te kunnen uitvoeren en aanrekenen moet u over een RIZIV-nummer beschikken.

We vergoeden de sessies als: 

  • Het voorschrift vermeldt dat de sessie is uitgevoerd in het kader van een zorgtraject 
  • Uw diëtetieksessies zijn voorgeschreven door de huisarts die het zorgtraject heeft ondertekend (of door een andere huisarts die toegang heeft tot het globaal medisch dossier (GMD) van de patiënt). Deze arts kan  de precieze doelen van deze sessies bepalen.
  • U maximum 2 diëtetieksessies op dezelfde dag verleent. In dit geval is de minimale duur 60 minuten. 
  • U een actueel voedingsdossier bijhoudt voor de patiënt, met informatie over zijn huidige eetgewoonten, de voorgestelde aanpassingen, de onderwerpen van de educatie, de overeengekomen therapeutische doelen en de resultaten.
  • U elk jaar een schriftelijk rapport naar de huisarts stuurt.

Opgelet, we vergoeden de verstrekkingen NIET als:

  • u ze verstrekt tijdens een ziekenhuisopname
  • uw patiënt al diëtetieksessies ontvangt binnen een ander reglementair of contractueel kader

WELKE CODE GEBRUIKEN OM DEZE DIËTETIEKSESSIES AAN TE REKENEN?

Uw code is veranderd op 1 januari 2024: om een “individuele diëtistische evaluatie en/of interventie voor de patiënt in een zorgtraject diabetes type 2” aan te rekenen, gebruik code 771794 (code 794010 is nu uitsluitend bedoeld voor patiënten in een zorgtraject chronische nierinsufficiëntie).

Voor deze diëtetieksessies kan u de derdebetalersregeling toepassen.

WAT BETAALT UW PATIËNT?

We vergoeden deze diëtetieksessies volledig. Ze zijn dus gratis voor uw patiënten: als diëtist moet u de vastgelegde tarieven voor deze sessies respecteren. 

Diabeteseducatiesessies voor een patiënt in een zorgtraject diabetes type 2

Diabeteseducatie helpt diabetespatiënten om hun ziekte beter te begrijpen en beter te beheren. 

Bent u diëtist? U kan diabeteseducatiesessies verlenen aan uw patiënten die deelnemen aan een zorgtraject diabetes type 2, als u een erkenning als diabeteseducator en een specifiek RIZIV-nummer hebt. Om deze erkenning te verkrijgen, moet u een aanvullende opleiding van diabeteseducator hebben gevolgd.

We vergoeden deze diëtetieksessies volledig. Ze zijn dus gratis voor uw patiënten: als diëtist moet u de vastgelegde tarieven voor deze sessies respecteren. 

Alle informatie over diabeteseducatie verleend als deel van een zorgtraject diabetes type 2

Contacten

Zorgtrajecten

E-mail: zorgtraject@riziv-inami.fgov.be

​Dienst geneeskundige verzorging, Directie Research, development and quality (RDQ)