print

Het zorgtraject diabetes type 2: welke verstrekkingen kan u als podoloog aanrekenen?

Het zorgtraject diabetes type 2 verbetert de aanpak van deze chronische ziekte. In het kader van dit zorgtraject betalen we sessies bij een podoloog op medisch voorschrift gedeeltelijk terug.

Op deze pagina:


Welke sessies bij een podoloog betalen we gedeeltelijk terug?

Op voorschrift van een huisarts of de endocrino-diabetoloog die het zorgtrajectcontract mee ondertekende, betalen we jaarlijks 2 sessies podologie van elk minimum 45 minuten gedeeltelijk terug, voor de patiënten met een zorgtraject diabetes die behoren tot deze risicogroepen:

  • groep 1 (verlies van gevoeligheid in de voet, op voorwaarde dat dit blijkt uit een 10g-monofilament)
  • groep 2a (lichte orthopedische misvormingen zoals prominente metatarsaalkoppen met minimale eelten en/of soepele hamer- of klauwtenen en/of beperkte hallux valgus < 30°)
  • groep 2b (ernstiger orthopedische afwijkingen)
  • groep 3 (vaatlijden of vroegere voetwonden of amputatie of Charcot)

Deze sessies kunnen niet op dezelfde dag plaatsvinden.

De patiënt betaalt enkel het remgeld.

Welke nomenclatuurcode aanrekenen?

Gebruik code 794032 voor een individueel podologisch onderzoek of podologische behandeling voor de patiënt met type 2 diabetes die een zorgtraject heeft.

Contacten

Zorgtrajecten

E-mail: zorgtraject@riziv-inami.fgov.be

​Dienst geneeskundige verzorging, Directie Research, development and quality (RDQ)