print

20 jaar responsabilisering en autonomie van de OISZ: studiedag

In april 1997 heeft de federale overheid een koninklijk besluit goedgekeurd dat tot doel heeft de openbare instellingen voor sociale zekerheid (OISZ) in België fundamenteel te hervormen. Ze vergrootte hierdoor onze autonomie en responsabilisering als OISZ aanzienlijk en voerde de bestuursovereenkomsten in als beheersinstrumenten van onze instellingen.

Om de twintigste verjaardag van die belangrijke wijziging te vieren organiseerde het College van de OISZ op 25 mei 2018 een studiedag over de geboekte vooruitgang en de toekomst van de bestuursovereenkomsten bij de OISZ.

Hieronder volgen de thema’s en de documenten van die studiedag.

Op deze pagina:


De sociale zekerheid in het dagelijkse leven

Is de bestuursovereenkomst klantgericht? Die vraag beantwoordt de animatiefilm "Pierre, Marleen en de OISZ", waarin we zien welke rol de verschillende aspecten van de sociale zekerheid in het dagelijkse leven van de burger spelen.

Terugblik op 20 jaar responsabilisering van de OISZ

Volledig programma van de studiedag van 25.5.2018

De context en de doelstellingen van de dag – Inleidende toespraak van Jo De Cock, voorzitter van het College van de OISZ en administrateur-generaal van het RIZIV

Wat zijn de premissen van de bestuursovereenkomst? (video). Terug naar de oorsprong van de bestuursovereenkomsten met de “founding fathers”.

De bestuursovereenkomst als instrument voor de modernisering van de OISZ

De bestuursovereenkomsten met de federale regering zorgden voor een aanzienlijke modernisering van onze overheidsinstellingen en maakten synergieën mogelijk op het vlak van de ICT, human resources en het beheer van de organisatie.

Algemene principes van de bestuursovereenkomst – Presentatie van Amaury Legrain (FOD Volksgezondheid) en Manu Breynaert (FOD Sociale Zekerheid)

De sociale zekerheid: een hertekend landschap (video) – Koen Snyders (RSZ), Pierre Pots (FEDRIS)

Evolutie en stand van zaken op het vlak van ICT – Presentatie van Frank Robben (KSZ-eHealth) en Christine Miclotte (HZIV)

De bestuursovereenkomst als katalysator voor een efficiënt financieel beheer – Presentatie van Georges Carlens (RVA) en Claudette De Koninck (RVA)

De krachten gebundeld: HR-synergieën bij de OISZ – Presentatie van Anne Kirsch (RSZ) en Marc De Durpel (FPD)

De new way of working, de OISZ engageren zich! – Presentatie van Jocelyne Julémont (RJV) en Marc Trifin (RSVZ)

Zijn de initiële doelstellingen van de bestuursovereenkomsten bereikt?

De sociale partners maken de balans op: “Externe evaluatie, de sociale partners aan het woord”

Bestuursovereenkomsten: sociale partners

 

Vooruitzichten, vanuit verschillende invalshoeken

Wat zijn de uitdagingen op wereldvlak voor de sociale zekerheid? Kunnen onze bestuursovereenkomsten hun rol van katalysator blijven spelen bij de zoektocht naar het antwoord?

Internationale visie...

10 uitdagingen voor de sociale zekerheid en de innovatie (website van de ISSA, de International Social Security Association).

De OESO heeft de internationale criteria voor een modern en innovatief overheidsmanagement gedefinieerd: Innovatietrends in de publieke sector in OESO-landen en daarbuiten
Presentatie van Santiago Gonzalez (OESO)

... en academische visie

De academici openen een venster op de nationale en internationale tendensen op het vlak van de praktijken inzake overheidsmanagement:

Responsabilisering van verzelfstandigde agentschappen en rol van de
bestuursovereenkomsten: tendensen en evoluties in België en in het buitenland

Presentatie van Prof. Koen Verhoest (Universiteit Antwerpen)

Anticiperen en accepteren: Wetenschappelijke vooruitzichten en praktische lessen trekken uit een internationale enquête bij overheidsorganisaties over de manier waarop hun managers staan tegenover responsabilisering - Presentatie van Prof. Thomas Schillemans (Universiteit Utrecht) en Prof. Sjors Overman (Universiteit Utrecht)

Multipaneldebat: is de bestuursovereenkomst een instrument voor de toekomst?

Sociale partners, beleidsvertegenwoordigers, administrateurs van de OISZ en controleorganen: de hoofdrolspelers die betrokken zijn bij het huidige beheer van de bestuursovereenkomsten hebben hun visie op dit instrument voor de toekomst uiteengezet.

Hun conclusie: in 2018 ondergaat de bestuursovereenkomst een aantal aanpassingen maar zij blijft meer dan ooit gelden als een uiterst efficiënt en dynamisch instrument waarmee een duurzaam en innovatief beheer van onze sociale zekerheid kan worden gewaarborgd. De hoofdrolspelers zullen samen blijven werken aan een nieuwe generatie van bestuursovereenkomsten.

Deelnemers aan het multipaneldebat, met als moderator Prof. Annie Hondeghem, directeur van de KU Leuven Instituut voor de Overheid

Contacten

Dienst Strategie & Organisatie

Tel: +32(0)2 739 70 21

E-mail: stratorg@riziv-inami.fgov.be