print

Betere zorg en meer efficiëntie dankzij het digitaal verwijsvoorschrift

We willen het huidige (op papier gebaseerde) verwerkingsproces van het verwijsvoorschrift organiseren op een foutloze, efficiëntere en toegankelijkere manier tussen de verschillende betrokken partijen: de voorschrijver, zorgverlener, adviserende arts en de patiënt. Dat doen we door het verwijsvoorschrift digitaal ter beschikking te stellen en te verwerken (rekening houdend met de GDPR-regels).

Hoe realiseren we dit en wat zijn de mijlpalen in de ontwikkeling van het digitaal voorschrift?

Op deze pagina:

Waarom een digitaal verwijsvoorschrift?

Met het digitaal verwijsvoorschrift willen we:

 • de zorg en ondersteunende activiteiten verbeteren
 • de verwerking van het verwijsvoorschrift efficiënter maken

De efficiëntiewinsten van het digitaal verwijsvoorschrift voor de verschillende betrokkenen zijn:

 • Minder herwerkingen van voorschriften door een verhoogde datakwaliteit (minder kans op fouten en onvolledigheden)
 • Verlichte administratieve werklast in het:
  • voorschrift doorverwijzen naar een andere zorgverlener
  • opvolgen van een voorschrift en patiënt
  • verlengen van een voorschrift
  • bijhouden en opzoeken van een voorschrift
  • aanmaken van een duplicaat van een voorschrift (patiënt verloor zijn voorschrift)
  • opvolgen van nieuwe regels, vormgeving en instructies voor een verwijsvoorschrift

De voordelen op het vlak van het verbeteren van de zorg en ondersteunende diensten zijn:

 • eenvoudigere toegang tot voorschriften voor patiënten en zorgverleners
 • verhoogde beschikbaarheid (op elk moment van de dag) van de voorschriften en zorgvoorstellen voor alle partijen
 • meer tijd voor het behandelen van de patiënt door de verlichte administratieve werklast
 • de zorgverlener kan beter anticiperen en de uit te voeren zorg voorbereiden
 • zorgverleners kunnen beter inschatten of ze over de nodige competenties beschikken
 • betere coördinatie van verschillende zorgverleners die aan eenzelfde voorschrift werken
 • betere communicatie tussen de voorschrijver en zorgverleners
 • de voorschrijver kan eenvoudiger en beter de zorg opvolgen
 • beter overzicht van de status van verschillende voorschriften en zorgvoorstellen
   

Hoe realiseren we dit?

We werken tot in 2025 samen met verschillende partners aan de ontwikkeling van het digitaal verwijsvoorschrift. Een succesvolle uitrol kan enkel verzekerd worden als we met alle betrokken partijen zoals de zorgverleners, verzekeringsinstellingen, patiëntenorganisaties, eHealth maar ook softwareleveranciers samenwerken.

We gaan hierbij als volgt te werk:

 • we analyseren de bestaande oplossingen (bv. digitale communicatie tussen verzekeringsinstellingen en zorgverleners)
 • via werkgroepen (met vertegenwoordigers van alle betrokken partijen) identificeren we de knelpunten die zich vandaag voordoen bij het verwerkingsproces van het papieren voorschrift en op basis daarvan bepalen we de behoeften voor de digitale oplossing
 • we ontwikkelen een centrale software die op de achtergrond van de applicatie voor het digitaal verwijsvoorschrift zal draaien
 • in samenspraak met de software-industrie maken we de software beschikbaar voor integratie in de verschillende softwarepakketten voor eerste- en tweedelijnszorg
 • we ontwikkelen een eigen webapplicatie voor patiënten, voorschrijvers en zorgverleners en een mobiele applicatie voor patiënten, elk met een basis dienstverlening
 • we rollen de nieuwe oplossing uit door middel van pilootprojecten, waarbij we het gebruik toetsen aan de praktijk

Het project is opgedeeld in drie overlappende fasen, waarbij telkens bepaalde doelgroepen van voorschrijvers en zorgverleners betrokken zijn.  Deze opdeling is gebeurd op basis van het aantal papieren voorschriften van elk van deze doelgroep.

Wat zijn de mijlpalen in de ontwikkeling van het digitaal verwijsvoorschrift?
 

FASE 1: VAN 2022 TOT EERSTE KWARTAAL 2024

In fase 1 komen volgende doelgroepen aan bod:

 • als voorschrijver: huisartsen en artsen-specialisten
 • als zorgverlener: thuisverpleegkundigen en zorgkundigen

Tijdslijn van fase 1:


Het eerste kwartaal van 2023 zal de eerste softwarerelease en de nodige ICT-infrastructuur (bv. database voor het tijdelijk opslaan van digitale voorschriften) beschikbaar zijn voor integratie in de verschillende softwarepakketten van de softwareleveranciers voor eerste- en tweedelijnszorg. Deze softwarerelease zal toelaten om alle basisfunctionaliteiten van het digitaal verpleegkundig voorschrift uit te voeren:

 • creatie
 • toewijzen
 • consulteren
 • zoeken
 • annuleren

De geïntegreerde software zal eind 2023 volledig afgewerkt zijn voor voorschrijver, zorgverlener en patiënt.

Via pilootprojecten zal deze oplossing uitgerold worden naar thuisverpleegkundigen, artsen en artsen-specialisten tegen het eerste kwartaal van 2024.
Als de pilootprojecten positief geëvalueerd worden, zullen we een webapplicatie voor verpleegkundige voorschriften lanceren, die zowel voorschrijvers, zorgverleners als patiënten zullen kunnen gebruiken. Voor patiënten zullen we ook een mobiele applicatie lanceren voor verpleegkundige voorschriften.

FASE 2: VAN TWEEDE KWARTAAL 2022 TOT EIND 2024

In fase 2 komen volgende doelgroepen aan bod:

 • als voorschrijver: huisartsen, artsen-specialisten en tandartsen
 • als zorgverlener: vroedvrouwen, orthopedist technologen, kinesitherapeuten, audiologen, audiciens, radiologen, nuclearisten, apothekers & farmaceutisch technisch assistenten en mondhygiënisten

Tijdslijn van fase 2:


Eind 2023 zal de softwarerelease met alle functionaliteiten voor het digitaal verwijsvoorschrift beschikbaar zijn voor integratie in de verschillende softwarepakketten van de softwareleveranciers voor eerste- en tweedelijnszorg. Deze functionaliteiten zijn:

 • alle basisfunctionaliteiten die in fase 1 al beschikbaar waren voor het verpleegkundig voorschrift
 • zorgvoorstel: de zorgverlener kan bestaande zorg verlengen of nieuwe zorg voorstellen bij de voorschrijver
 • verwijsbrief aanmaken en raadplegen
 • koppeling met de beslissingsondersteunende tool voor radiologen
 • zoeken naar zorgverleners op basis van een aantal parameters zoals postcode
 • andere extra functionaliteiten voor het voorschrift zoals het bundelen van voorschriften

Het derde kwartaal van 2024 zal de webapplicatie afgewerkt zijn voor de doelgroepen uit fase 1 en 2. De mobiele applicatie zal ook voor de patiënt afgewerkt zijn voor deze doelgroepen. Na afloop van de pilootprojecten zal het digitale verwijsvoorschrift voor alle voorschrijvers en zorgverleners uit fase 1 en 2 beschikbaar zijn.

FASE 3: VAN EERSTE KWARTAAL 2023 TOT EIND 2025

In fase 3 komen volgende doelgroepen aan bod:

 • als voorschrijver: huisartsen, artsen-specialisten, tandartsen en vroedvrouwen
 • als zorgverlener: klinische biologen, klinische psychologen, orthopedagogen, optometristen, orthoptisten, diëtisten, ergotherapeuten, logopedisten, podologen, ambulanciers niet dringend patiëntenvervoer

Tijdslijn van fase 3:


Eind 2025, na afloop van de pilootprojecten, zullen alle voorschrijvers en zorgverleners, inclusief de doelgroepen uit fase 3, de webapplicatie voor het digitaal verwijsvoorschrift met alle functionaliteiten kunnen gebruiken. Deze zorgprofessionals zullen ook toegevoegd worden aan de mobiele applicatie voor de patiënten.

Medegefinancierd door de Europese Unie

Contacten

Projectteam Verwijsvoorschrift

E-mail: pndv@riziv-inami.fgov.be