print

Europese partners werken samen om fraude en corruptie in de gezondheidszorg te bestrijden

Via het ‘European healthcare fraud and corruption network’ (EHFCN) werken wij samen met onze Europese partners om fraude en corruptie in de gezondheidszorg te bestrijden.

Op deze pagina:

Wat is het EHFCN?

Het ‘European healthcare fraud and corruption Network’ (EHFCN)
werd in oktober 2004 opgericht om de bestrijding van fraude, corruptie en verspilling in de gezondheidszorg in Europa te coördineren en te optimaliseren.

Wie is erbij betrokken?

De leden zijn publieke of privaatrechtelijke organisaties met als kerntaken het bestrijden van fraude en corruptie in het algemeen of in de gezondheidssector in het bijzonder. Ook wij zijn lid van het EHFCN.

De volgende landen zijn in het Netwerk vertegenwoordigd: België, Cyprus, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Servië, Slowakije, Slovenië en het Verenigd Koninkrijk.

Met welke problemen worden deze landen geconfronteerd?

Er zijn verschillende soorten van fraude, corruptie en verspilling in de gezondheidssector waarvan sommige voorkomen in alle landen van Europa.
Het betreft o.a.:

  • patiënten die met een valse identiteit terugbetaling van zorgen krijgen waarop ze geen recht hebben 
  • zorgverleners die de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) verstrekkingen aanrekenen die ze niet hebben uitgevoerd
  • apothekers die geneesmiddelen factureren die niet werden afgeleverd
  • en prijszetting door leveranciers van geneesmiddelen of medisch materiaal.

De ervaring in vele Europese landen leert dat de verliezen in de gezondheidssector, die toe te schrijven aan fraude en corruptie, te groot zijn om te worden genegeerd.

Het is van essentieel belang dat organisaties in Europa hun krachten gaan bundelen om de middelen van de gezondheidszorg te beschermen en te verzekeren dat ze worden aangewend waarvoor ze nodig zijn, namelijk voor patiëntenzorg en voor de bescherming van de gezondheid van de bevolking in Europa.

Wat zijn de activiteiten van het EHFCN?

Het EHFCN beoogt in de eerste plaats een uitwisseling van nuttige informatie onder zijn leden m.b.t. ‘best practices’ bij de bestrijding van fraude en corruptie, dit zowel op het vlak van de van kracht zijnde reglementering in de landen van Europa (legal database) als m.b.t. de onderzoekstechnieken en meetinstrumenten die hiervoor worden gebruikt.

Verder wordt gefocust op de organisatie van seminaries rond specifieke fraude en corruptie thema’s, ontwikkeling van risicomeetinstrumenten, opzetten van sensibiliseringscampagnes.

Contacten

EHFCN Headquarters (Brussels, Belgium)
Lawrence de Marneffe, EHFCN External Relations Officer

Tel: +32(0)2 739 72 15

E-mail: office@ehfcn.org