print

Geneesmiddel afleveren

Specifieke regels voor het afleveren van geneesmiddelen voorgeschreven op stofnaam en van antibiotica en antimycotica en voor het afleveren zonder toepassing van de derdebetaler.

Op deze pagina:

 

Specifieke regels bij voorschrijven op stofnaam en bij antibiotica en antimycotica

Een geneesmiddel contant betalen als de derdebetalersregeling niet mogelijk is

In bepaalde situaties kan de apotheker de derdebetalersregeling niet toepassen. U moet dan de volledige kostprijs van het geneesmiddel betalen.

De apotheker geeft u dan een 'formulier van contante betaling' waarmee u een terugbetaling van uw ziekenfonds kunt krijgen.

Contacten

Afdeling Farmaceutisch beleid

E-mail: secr-farbel@riziv-inami.fgov.be