print

Biosimilaire geneesmiddelen: aanzienlijke besparingen voor het gezondheidszorgsysteem

Wanneer biosimilaire geneesmiddelen in de handel worden gebracht, leiden ze tot een daling van de prijs en van de vergoedingsbasis van het biosimilair en het biologische referentiegeneesmiddel en zorgen ze dus voor aanzienlijke besparingen voor het gezondheidszorgsysteem.

Op deze pagina:

Hoe worden de besparingen gerealiseerd?

Wanneer biosimilaire geneesmiddelen in de handel worden gebracht, passen wij het “biocliff”-principe toe.
Deze daling kan meer dan 30% bedragen en zorgt dus tot aanzienlijke besparingen voor het gezondheidszorgsysteem. Dankzij de budgettaire marge die ontstaat door het voorschrijven van biosimilaire geneesmiddelen, kunnen dus meer innovatieve behandelingen, voor een groter aantal patiënten worden vergoed.

Welke acties moeten het voorschrijven van biosimilaire geneesmiddelen verder  ondersteunen?

Verschillende acties worden voorzien:

  • Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) en het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) lanceren een informatiecampagne met campagnewebsite om patiënten te informeren over de kwaliteit, de veiligheid en de doeltreffendheid van alle biologische geneesmiddelen, inclusief biosimilaire geneesmiddelen.
  • Een regelmatige monitoring van het voorschrijven van biosimilaire geneesmiddelen in het kader van het Convenant “Doorstart voor biosimilaire geneesmiddelen in België” ondertekend door de minister van Sociale zaken en Volksgezondheid en alle betrokken partners waaronder de ziekenhuizen, de specialisten, de ziekenhuisapothekers en de farmaceutische industrie.
  • Begin 2019 wordt een studie opgestart in samenwerking met de beroepsverenigingen, de wetenschappelijke verenigingen van de betrokken voorschrijvers en de patiëntenverenigingen. Deze studie zal de motivering van de keuze van het voorschrift en de bezorgdheden van artsen en patiënten, de noodzakelijke tijdsbesteding voor informatieverschaffing aan de patiënt en andere relevante elementen in kaart brengen. Hiertoe zal een representatieve groep van artsen en patiënten worden samengesteld en voor een periode van drie maanden worden opgevolgd.
  • We stellen een ambassadeur aan voor het domein van biosimilaire geneesmiddelen. Zijn voornaamste rol zal erin bestaan om de verschillende acties te coördineren, ondersteunen en op te volgen.
  • Ziekenhuizen zijn verplicht om een overheidsopdracht voor de biologische geneesmiddelen te gunnen binnen 9 maanden nadat een biosimilair geneesmiddel is opgenomen in de lijst van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten en beschikbaar is. (KB van 13 september 2023 tot vaststelling van bijzondere regels inzake overheidsopdrachten voor biologische geneesmiddelen).

 

Contacten

Farmaceutisch beleid

E-mail: secr-farbel@riziv-inami.fgov.be