print

Voorschrijven op stofnaam: regels voor de apotheker voor het tariferen van het voorschrift

Bij het uitvoeren van een voorschrift op stofnaam moet de apotheker rekening houden met een aantal tariferingsregels.

Op deze pagina:

De apotheker leest de unieke streepjescode van de effectief afgeleverde verpakking in die verder gebruikt wordt bij de facturering.

De apotheker moet in het tariferingscircuit een aanduiding (‘vlag’) aanbrengen per geneesmiddel dat op stofnaam is voorgeschreven. Deze aanduiding maakt een opvolging en een analyse mogelijk van de effectieve toepassing van voorschriften op stofnaam.

De apotheker moet de volgende ‘vlag’ vermelden voor een geneesmiddel voorgeschreven op stofnaam, wanneer dit wegens overmacht niet tot de groep van de 'goedkoopste' geneesmiddelen behoort: ‘Flag VOS overmacht’.

De apotheker mag voor het uitvoeren van een VOS-voorschrift een specifiek VOS honorarium in rekening brengen van de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging), per geneesmiddel dat is voorgeschreven op stofnaam.

Opgelet
Bij niet-aanduiding van een ‘vlag’ zijn wij bevoegd om vast te stellen dat de tarifering niet voldoet aan de louter administratieve formaliteiten. In geval van overtreding kan een administratieve boete van 50 EUR tot 500 EUR opgelegd worden.

Contacten

Afdeling Farmaceutisch beleid

E-mail: secr-farbel@riziv-inami.fgov.be