print

Geneesmiddel tariferen

Apothekers die de derdebetalersregeling toepassen, maken de uitgevoerde voorschriften over aan hun tariferingsdienst. Speciale regels gelden voor VOS en voorgeschreven antibiotica en antimycotica.

Op deze pagina:

 

Algemene regeling

 
Een apotheker die tot de nationale overeenkomst tussen apothekers en verzekeringsinstellingen  (ziekenfondsen) toetreedt, moet preciseren of hij al dan niet de derdebetalersregeling aanvaardt.

Indien de apotheker opteert voor de derdebetalersregeling, moet hij de uitgevoerde geneesmiddelenvoorschriften binnen de 2 maanden na uitvoering aan de tariferingsdienst waarbij hij aangesloten is, bezorgen.

De tariferingsdienst stelt de factuur op en maakt ze over aan de verzekeringsinstellingen.

 
  

Specifieke regels bij voorschrijven op stofnaam en voorschrijven van antibiotica en antimycotica

 

 Voor de tarifering zijn soms specifieke regels opgesteld:

Contacten

Afdeling Farmaceutisch beleid

E-mail: secr-farbel@riziv-inami.fgov.be