print

Antibiotica en antimycotica voor acute behandelingen: regels voor de apotheker voor het tariferen van het voorschrift

Bij het uitvoeren van een voorschrift voor een antibioticum of een antimycoticum voor een acute behandeling moet de apotheker rekening houden met een aantal tariferingsregels.

Op deze pagina:

Lees de unieke streepjescode in


De apotheker leest de unieke streepjescode van de effectief afgeleverde verpakking in en deze wordt verder gebruikt bij de facturering.
 

Gebruik de juiste ‘vlaggen’

De apotheker moet in het tariferingscircuit verschillende soorten vlaggen aangeven bij antibiotica of antimycotica-voorschriften:

 • Voorschrift op stofnaam: een aanduiding (‘vlag’) per geneesmiddel dat op stofnaam is voorgeschreven.
 • Voorschrift op stofnaam : ‘vlag VOS overmacht’ bij een geval van overmacht
 • Voorschrift op merknaam: altijd vlaggen of er gesubstitueerd is of niet
  • ‘substitutie-vlag’ antimycotica of antibiotica (ATC code J01 of J02) zonder machtiging van de adviserend arts, voorgeschreven onder merknaam, zonder verzet van de voorschrijvende arts tegen substitutie (voorschrift moet dus automatisch beschouwd worden alsof het een voorschrift op stofnaam zou zijn) als hij een merkgeneesmiddel heeft gesubstitueerd
  • ‘vlag antibioticum/antimycoticum overmacht’ bij antimycotica of antibiotica (ATC code J01 of J02) zonder machtiging van de adviserend arts, voorgeschreven onder merknaam, zonder verzet van de voorschrijvende arts tegen substitutie (voorschrift moet dus automatisch beschouwd worden alsof het een voorschrift op stofnaam zou zijn) waarbij hij niet in staat is om één van de goedkoopste geneesmiddelen af te leveren (geval van overmacht)
  • ‘niet-substitutie-vlaggen’ bij antimycotica of antibiotica (ATC code J01 of J02) zonder machtiging van de adviserend arts, voorgeschreven onder merknaam zonder substitutie:
   • omwille van therapeutisch bezwaar
   • omwille van allergie
   • omwille van specificaties
 
vermeld door de voorschrijver als hij een merkgeneesmiddel niet heeft gesubstitueerd
 
Opgelet

Bij niet-aanduiding van een ‘vlag’ is de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (DGEC) bevoegd om vast te stellen dat de tarifering niet voldoet aan de louter administratieve formaliteiten. In geval van overtreding kan een administratieve boete van 50 EUR tot 500 EUR opgelegd worden.

 

VOS-honorarium

De apotheker mag voor het uitvoeren van een VOS voorschrift een specifiekVOS honorarium in rekening brengen van de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging), per geneesmiddel op het voorschrift.

 
De apotheker mag voor het uitvoeren van een voorschrift voor een antibioticum of antimycoticum dat op merknaam voorgeschreven wordt, maar waarvoor substitutie toegelaten is, geen specifiek ‘VOS honorarium’ in rekening brengen van de verzekering geneeskundige verzorging.

Contacten

Afdeling Farmaceutisch beleid

E-mail: secr-farbel@riziv-inami.fgov.be