print

Een geneesmiddel contant betalen als de derdebetalersregeling niet mogelijk is

In bepaalde situaties kan de apotheker de derdebetalersregeling niet toepassen. U moet dan de volledige kostprijs van het geneesmiddel betalen.
De apotheker geeft u dan een 'formulier van contante betaling' waarmee u een terugbetaling van uw ziekenfonds kunt krijgen.

Op deze pagina:


In welke situaties moet u de volledige prijs van een geneesmiddel betalen?

De apotheker kan de derdebetalersregeling niet toepassen als:

  • de derdebetalersregeling niet is toegestaan (bv. wanneer het gaat om een niet-terugbetaalde farmaceutische specialiteit)
  • hij/zij de documenten niet heeft die nodig zijn om terugbetaling te krijgen.

Hoe kunt u door uw ziekenfonds worden terugbetaald?

De apotheker geeft u een ingevuld formulier van contante betaling. U bezorgt dit formulier aan uw ziekenfonds.
Als aan de voorwaarden is voldaan, dan betaalt uw ziekenfonds u de tegemoetkoming van de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging).

Contacten

Afdeling Farmaceutisch beleid

E-mail: secr-farbel@riziv-inami.fgov.be