print

De dematerialisatie van het geneesmiddelenvoorschrift

We werken alternatieven uit voor het (papieren) bewijs van elektronisch voorschrift. Wat houdt de dematerialisatie van het geneesmiddelenvoorschrift precies in en wat verandert er voor zorgverleners?

Op deze pagina:

Waarom een dematerialisatie van het geneesmiddelenvoorschrift?

Met “dematerialisatie” bedoelen we de volledige digitalisering van het proces van het voorschrift zelf. De aflevering gebeurt wel nog steeds in de apotheek in aanwezigheid van de patiënt of een gemachtigde van die patiënt.
In overmachtssituaties kan men terugvallen op een papieren voorschrift.

Waarom een volledige digitalisering van het voorschrijfproces?

De dematerialisatie:

  • maakt dat er meer tijd vrij komt voor de zorg van de patiënt doordat administratieve processen gedigitaliseerd worden.
  • de patiënt kan zijn/haar zorg nog mee zelf in handen nemen dankzij de extra mogelijkheden om zijn/haar voorschriften te beheren.
  • laat toe om gebruiksvriendelijke toepassingen te ontwikkelen waarmee patiënten hun voorgeschreven geneesmiddelen kunnen afhalen bij de apotheek.
  • creëert meer efficiëntie en maakt de zorginformatie toegankelijker.
  • maakt het mogelijk om alle informatie over geneesmiddelen (medicatieschema, voorschriften, journaalnotities, …) virtueel en digitaal bijeen te brengen (project VIDIS).
  • zorgt voor nog meer kwaliteit in de zorg en een nog betere vertrouwensrelatie tussen de patiënt en de zorgverleners.
  • Zorgt ervoor dat de zorgverlener een beter zicht op de therapietrouw heeft.
  • Staat toe vanop afstand voor te schrijven, waardoor je als patiënt nadien onmiddellijk naar de apotheker kan.

Vandaag kan een patiënt beslissen om, wanneer hij meer dan één geneesmiddel op één voorschrift heeft, niet alle geneesmiddelen tegelijk af te halen. In deze situatie ontvangt de patiënt een “tegoed-bonnetje” (het document van uitgestelde aflevering) . Dit wil zeggen dat men verplicht is de niet afgeleverde geneesmiddelen van dat voorschrift bij dezelfde apotheek af te halen.

Als de voorschrijver één geneesmiddel per voorschrift voorschrijft, kan de patiënt uiteraard voorgeschreven geneesmiddelen afhalen bij verschillende apothekers. Dit heet “Single item” voorschrijven. Single item faciliteert daarnaast de digitale koppeling tussen het voorschrift en de medicatielijn van het medicatieschema.

Wenst de patiënt de bewijzen van elektronisch voorschrift  op papier te verkrijgen? Het is vanaf 15/9 mogelijk om meerdere voorschriften op 1 pagina af te drukken op het nieuw model van bewijs van elektronisch voorschrift in voege vanaf 15/9/2021.

Wat houdt de dematerialisatie precies in en wat verandert er?

Dankzij de dematerialisatie moet de voorschrijver geen papieren “bewijs van elektronisch voorschrift” meer afleveren aan de patiënt, tenzij die dit expliciet vraagt. We vragen het te vervangen door de beveiligde verzending of beschikbaarstelling van dit “bewijs van elektronisch voorschrift” op digitale wijze.

De patiënt heeft het papieren bewijs van elektronisch voorschrift in papieren formaat niet meer nodig om geneesmiddelen in de apotheek af te halen: de apotheker heeft toegang tot de “open” voorschriften van een patiënt op basis van

  • een bewijs van elektronisch voorschrift in elektronisch formaat,
  • de e-ID-kaart.

De patiënt kan de bewijzen van elektronisch voorschrift opgesteld door zijn voorschrijver  ook verkrijgen in digitale vorm via private hulpmiddelen gelinkt aan de voorschriftensoftware. Hij kan deze tevens downloaden via:

Sinds 11 december 2023 kunnen artsen, en later ook tandartsen en vroedvrouwen, voorschriften van andere voorschrijvers raadplegen op basis van een bestaande therapeutische relatie.

Hierdoor kunnen zij de zorg die ze voorschrijven nauwkeuriger afstemmen op reeds voorgeschreven behandelingen door andere zorgprofessionals. Ook is het een hulpmiddel bij het overleg met de patiënt.

Hieronder vindt u informatie over: 

Contacten

Farmaceutisch beleid

E-mail: secr-farbel@riziv-inami.fgov.be