print

Forfait voor onbehandelbare urine-incontinentie

Binnen de verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) is er een forfaitaire tegemoetkoming voor verzekerden die niet in aanmerking komen voor het incontinentieforfait voor afhankelijke personen, voor zover ze voldoen aan een aantal voorwaarden voldoen.

Op deze pagina:


Wie heeft recht op de tegemoetkoming?


U hebt recht als u:
  • lijdt aan een onbehandelbare vorm van urine-incontinentie, het niet kunnen ophouden van urine.
  • geen incontinentieforfait genoten hebt in de loop van de 12 voorafgaande maanden
  • thuis verblijft
  • geen tegemoetkoming hebt genoten voor autosondage of incontinentiemateriaal bedoeld in artikel 27 van de nomenclatuur.


Hoeveel bedraagt de tegemoetkoming?

De tegemoetkoming wordt jaarlijks geïndexeerd: u vindt het meest recente bedrag bij onze “tarieven van forfaits

Hoe kunt u de tegemoetkoming aanvragen?

1. Uw behandelend arts vult hetaanvraagformulier in.

2. Uw ziekenfonds kent de tegemoetkoming toe op basis van dit document, als u aan de voorwaarden voldoet.

Sinds de COVID-19 crisis kan dit formulier ook via een beveiligde elektronische kopie verstuurd worden!