print

Lijsten van tests uitgevoerd in een centrum voor ambulante revalidatie (CAR) voor patiënten met mentale en neurologische stoornissen

Hieronder vindt u de limitatieve lijsten van tests gebruikt door de centra voor ambulante revalidatie (car) bij onder andere IQ, taalstoornissen, dyslexie, dysorthografie en dyscalculie.

Conform een beslissing van het College van artsen-directeurs zijn verschillende lijsten vanaf 1 september 2018 gewijzigd.

Op deze pagina:


Lijst van de testen in het Nederlands

Tests voor taalstoornissen, dyslexie, dysorthografie en dyscalculie

  • Tests op het gebied van lezen, schriftelijke expressie en rekenen

 

Tests voor stemstoornissen

IQ-tests

Lijst met Nederlandstalige IQ-tests (nieuwe lijst vanaf 1.09.2018)

Stottertests

De tests betreffende het stotteren worden ingedeeld in twee categorieën.

De tests van categorie D moeten worden gebruikt om de aanwezigheid van stotteren aan te tonen en de tests van categorie E moeten worden gebruikt voor het meten van secundaire reacties en attitudes.

Contacten

Evelien Claes

Tel: +32(0)2 739 73 70

E-mail: evelien.claes@riziv-inami.fgov.be

Afdeling revalidatie

E-mail: revalidatie@riziv-inami.fgov.be