Voorschrijven op stofnaam: beslissingsboom voor de apotheker

Welke beslissingsboom past de apotheker toe bij het uitvoeren van een voorschrift op stofnaam?

De apotheker maakt de keuze uit een groep specialiteiten die in overeenstemming zijn met het voorschrift op stofnaam op basis van volgende beslissingsboom, rekening houdend met de aanbevelingen NO SWITCH.

 1. Een generiek, een ‘kopie’-specialiteit of een originele specialiteit opgenomen in het referentieterugbetalingssysteem waarvan de prijs gelijk is aan de vergoedingsbasis (geen supplement voor de patiënt). 
     
  Als betrokken specialiteiten zowel in hoofdstuk I als in hoofdstuk II vergoedbaar zijn, zal de apotheker een specialiteit uit hoofdstuk I afleveren.

  De officina-apotheker levert verplicht een farmaceutische specialiteit af die behoort tot de groep van de ‘goedkoopste’ geneesmiddelen.

Enkel indien punt 1 hierboven niet van toepassing is, is vergoedbaarheid mogelijk voor:

 1. een originele specialiteit, opgenomen in het referentieterugbetalingssysteem waarvan de prijs verschillend is van de vergoedingsbasis (met supplement voor de patiënt).

  Als betrokken specialiteiten zowel in hoofdstuk I als in hoofdstuk II vergoedbaar zijn, zal de apotheker een specialiteit uit hoofdstuk I afleveren.

  De officina apotheker levert verplicht een farmaceutische specialiteit af die behoort tot de groep van de ‘goedkoopste’ geneesmiddelen.

Enkel indien de punten 1 en 2 hierboven niet van toepassing zijn, is vergoedbaarheid mogelijk voor:

 1. een originele specialiteit, niet opgenomen in het referentieterugbetalingssysteem.

  Als betrokken specialiteiten zowel in hoofdstuk I als in hoofdstuk II vergoedbaar zijn, zal de apotheker een specialiteit uit hoofdstuk I afleveren.

  De officina-apotheker levert verplicht een farmaceutische specialiteit af die behoort tot de groep van de ‘goedkoopste’ geneesmiddelen.

Opgelet
Als betrokken specialiteiten vergoedbaar zijn in hoofdstuk IV of hoofdstuk VIII  wordt de geldigheid van het ‘attest’ gerespecteerd.

Contacten

 

Laatst aangepast op 05 juli 2019