Terugbetaling van geneesmiddelen via forfait: farmaceutische specialiteiten gebruikt bij vruchtbaarheidsstoornissen van vrouwen

De ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) betaalt de farmaceutische specialiteiten gebruikt bij vruchtbaarheidsstoornissen terug via een forfait. Een forfait is een vast bedrag per indicatie, behandeling of onderzoek, ongeacht de eigenlijke kostprijs van de gebruikte farmaceutische specialiteit.


Onder welke voorwaarden betaalt de ziekteverzekering een farmaceutische specialiteit  terug?

Een farmaceutische specialiteit is vergoedbaar als ze voldoet aan de volgende 3 voorwaarden:

 • De ziekenhuisapotheker ontvangt een voorschrift opgesteld door een arts.
 • De ziekenhuisapotheker levert de farmaceutische specialiteit af.
 • De terugbetalingsvoorwaarden worden gerespecteerd. 

Hoe verkrijgt de patiënt een machtiging van de adviserend arts?

1. De behandelend arts:

 • vult het aanvraagformulier in en geeft dat aan de patiënte.
 • bewaart in het medisch dossier van de patiënte de bewijsmiddelen dat de terugbetalingsvoorwaarden zijn nageleefd bij het voorschrift.

2. De patiënte bezorgt de aanvraag aan het ziekenfonds waarbij zij is aangesloten.

3. De adviserend arts van het ziekenfonds:

 • onderzoekt de aanvraag
 • kan de behandeld arts altijd om bijkomende bewijsmiddelen vragen die staven wat de behandeld arts attesteert.

4. Indien de  adviserend arts beslist de terugbetaling toe te staan, dan ontvangt de patiënte een ‘machtiging’ in de vorm van een papieren document.

5. De behandelend arts vult een formulier in voor de facturatie en bezorgt dat aan de ziekenhuisapotheker.

6. Indien de adviserend arts beslist om de terugbetaling niet toe te staan, dan wordt deze beslissing aan de patiënte meegedeeld.

Wat betaalt de patiënte?

In sommige gevallen is de terugbetaling volledig en betaalt de patiënte niets.

In andere gevallen is de terugbetaling gedeeltelijk en betaalt de patiënte haar persoonlijk aandeel (remgeld).

Voor welke farmaceutische specialiteiten is een terugbetaling via een forfait van toepassing ?

Farmaceutische specialiteiten gebruikt bij vruchtbaarheidsstoornissen van vrouwen in het kader van:

 • een in-vitro fertilisatie
 • een eicel(len)donatie
 • een follikelgroeistimulatie behandeling of een intra-uteriene inseminatie behandeling (IUI).

Toelichting bij de forfaitaire terugbetaling van vruchtbaarheidsstoornissen.

Machtigingen voor vergoeding van specialiteiten gebruikt in het kader van medisch begeleide voortplanting: verlenging van de maximale leeftijd met 6 maanden tot 31 januari 2023

Voor de vergoeding van specialiteiten gebruikt in het kader van medisch begeleide voortplanting (MBV) is de maximale leeftijd verlengd met 6 maanden tot 31 januari 2023.

Op welke machtigingen is de verlenging van toepassing?

Het gaat om machtigingen door de adviserende artsen aan patiënten waarvan de 43e verjaardag valt tussen 1 maart 2020 en 31 januari 2023 (K.B. van 06.10.2008 houdende invoering van een forfaitaire tegemoetkoming voor de behandeling van vruchtbaarheidsstoornissen bij vrouwen).
 • Voor de forfaits MBV1 en MBV2 wordt er een uitzondering gemaakt op de maximale leeftijd voor het doorlopen van een cyclus: de leeftijd verhoogt tot 43 jaar en 6 maanden voor patiënten waarvan de 43e verjaardag valt op 1 maart 2020 of later, zoals hierboven gedefinieerd.
 • Voor het forfait MBV3 wordt de leeftijd van 43 jaar verhoogd tot 43 jaar en 6 maanden voor patiënten waarvan de 43e verjaardag valt op 1 maart 2020 of later, zoals hierboven gedefinieerd.

Wanneer is deze maatregel van toepassing?

Deze bepalingen zijn met terugwerkende kracht van toepassing vanaf 1 maart 2020 tot 31 januari 2023.
 

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 20 december 2022