Terugbetaling van het vaccin tegen de seizoensgriep

Het is belangrijk dat kwetsbare personen zich laten vaccineren tegen de seizoensgriep. Daarom betalen we het vaccin gedeeltelijk terug voor wie behoort tot de risicogroepen, zoals bepaald door de Hoge Gezondheidsraad.

Iedereen kan het griepvaccin rechtstreeks afhalen bij de apotheker, zonder voorschrift van een arts.

 

Welk vaccins betalen we terug?

Voor het griepseizoen 2022-2023 betalen we naast de vaccins Alpharix-Tetra® , Vaxigrip Tetra® en Influvac Tetra® voor het eerst ook het nieuwe vaccin Efluelda® terug. Dit hooggedoseerd griepvaccin bevat per virusstam vier keer zoveel antigeen.

Hoeveel kost een vaccinatie voor de seizoensgriep voor de patiënt?

 • Alpharix-Tetra® , Vaxigrip Tetra® en Influvac Tetra®

We betalen deze griepvaccins gedeeltelijk terug voor wie die tot een van de risicogroepen behoort, zoals bepaald door de Hoge Gezondheidsraad.

Voor het winterseizoen 2022-2023 gaat het om volgende risicogroepen:

  • personen met risico’s op complicaties:
   • iedereen vanaf 65 jaar;
   • alle patiënten vanaf 6 maanden die lijden aan een chronische aandoening: hart- (uitgezonderd hypertensie), long-, lever-, of nieraandoeningen, diabetes en andere metabole aandoeningen, BMI>35, neuromusculaire aandoeningen, hemoglobinopathie of immuniteitsstoornissen;
   • alle zwangere personen;
   • personen die in een instelling verblijven;
   • kinderen vanaf 6 maanden tot 18 jaar die een langdurige aspirinetherapie ondergaan;
  • personen werkzaam in de gezondheidszorg;
  • al wie onder één dak woont met personen met risico’s op complicaties of met kinderen jonger dan 6 maanden;
  • alle personen tussen 50 en 65 jaar, ook als ze niet aan risicoaandoening lijden
  • professionele kwekers van gevogelte en/of varkens en hun gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen, en voor personen die beroepshalve in contact komen met levende vogels en varkens.

Behoort de patiënt tot een van de risicogroepen? Dan betaalt hij:

De voorschrijver (arts of vroedvrouw) moet hiervoor op het voorschrift vermelden dat de derdebetalersregeling van toepassing is.

Wie niet tot een risicogroep behoort, betaalt 17,02 euro voor het griepvaccin.

 • Efluelda®

Omdat de gegevens hierover nog beperkt zijn, betalen we dit vaccin enkel terug voor personen boven de 65 jaar die verblijven in de residentiële zorg, als het voorgeschreven is door een arts. In dat geval betaalt de patiënt:

  • 11,14 euro
   of
  • 6,62 euro als hij recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming.

Wie kan het griepvaccin voorschrijven?

 • Een (huis)arts
 • Een vroedvrouw voor zwangere personen
 • Een apotheker: patiënten kunnen het vaccin rechtstreeks afhalen bij de apotheek, zelfs als ze nog geen voorschrift van een arts hebben. In dit geval maakt de apotheker zelf een voorschrift en registreert de aflevering van het vaccin in het patiëntendossier.

Opgelet: het toedienen van het vaccin blijft de verantwoordelijkheid van de arts. De arts moet de patiënt inenten (of het laten doen door een verpleegkundige).

Het griepvaccin voorschrijven als apotheker

Als apotheker kan u het vaccin voorschrijven als:

 • u het vaccin aflevert in een openbare apotheek
 • u het vastgelegde voorschrijfprotocol volgt, en dus de leeftijd van de patiënt verifieert, nagaat of die geen gevaarlijke allergieën heeft, en hen inlicht over de bewaring van het vaccin (koud).
 • u de aflevering registreert in het voorschriftenregister zodat de informatie beschikbaar is in het Gedeeld Farmaceutisch Dossier (GFD) van de patiënt.

 

Meer informatie

 

Laatst aangepast op 16 februari 2023