print

Verwijzing naar een gespecialiseerd centrum voor hadrontherapie

Patiënten die voldoen aan bepaalde voorwaarden kunnen in aanmerking komen voor een behandeling met hadrontherapie en daarvoor een tegemoetkoming krijgen. Deze behandeling gebeurt in een gespecialiseerd centrum voor hadrontherapie. U vindt hier de procedure voor verwijzing voor hadrontherapie.

Op deze pagina:

This information is also available in English 

Waar in Europa voert men hadrontherapie uit?

Hadrontherapie is een bestralingstechniek die met protonen of met andere geladen deeltjes (zoals koolstofionen) tumoren kan bestralen met zeer hoge precisie. Bovendien kunnen bepaalde deeltjes zoals koolstofionen ook gebruikt worden om tumoren te behandelen die minder gevoelig zijn voor de klassieke fotonenbestraling.

Waar kan men hadrontherapie krijgen?

Het RIZIV werkt samen met de volgende gespecialiseerde hadrontherapiecentra (binnen en buiten België):

Wie komt in aanmerking voor hadrontherapie?

Alleen patiënten die voldoen aan de vastgelegde voorwaarden (waaronder bepaalde indicaties) kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten voor de behandeling.

De Wetenschappelijke raad voor de begeleiding van hadrontherapie heeft als functie om de lijst met indicaties en bijkomende voorwaarden op te stellen. Het Verzekeringscomité keurt ze goed en de Minister van Volksgezondheid ondertekent.

Wie kan patiënten doorverwijzen?

Binnen het kader van de verplichte ziekteverzekering kunnen enkel erkende radiotherapiecentra die hierover met ons een overeenkomst hebben afgesloten, patiënten doorverwijzen naar een gespecialiseerd centrum voor hadrontherapie.

Zo’n overeenkomst legt onder meer het volgende vast:

 • de te volgen procedure om patiënten te verwijzen
 • de voorwaarden waaraan patiënten moeten voldoen om een tegemoetkoming te kunnen krijgen
 • de regeling voor het vergoeden van reis- en verblijfskosten* van de patiënt en van de eventuele begeleider (enkel bij kinderen of medische noodzaak)
 • de vergoeding voor het verwijzende radiotherapiecentrum voor het coördineren van de doorverwijzing
 • de modaliteiten om het gespecialiseerde centrum te vergoeden.

Wat is de procedure?

De procedure om patiënten te verwijzen naar een gespecialiseerd centrum voor hadrontherapie bevat meerdere stappen.

 1. Als hadrontherapie de enige of meest aangewezen therapie voor de patiënt is volgens het verslag van een multidisciplinair oncologisch consult  (MOC) kan de behandelende arts contact opnemen met een van de radiotherapiecentra (in België) die de patiënt kunnen doorverwijzen naar een gespecialiseerd hadrontherapiecentrum (indien mogelijk in België en anders in het buitenland). Ook voor de niet-oncologische aandoeningen die in aanmerking kunnen komen, is een multidisciplinair verslag nodig.
 2. Na toetsing aan de voorwaarden, stuurt het verwijzend radiotherapiecentrum een volledig aanvraagdossier naar het RIZIV, met vermelding van het hadrontherapiecentrum dat de patiënt wil behandelen en al de geraamde kosten daarvoor.
  Dit volledige aanvraagdossier bevat minstens: het aanvraagformulier
 3. Het aanvraagdossier wordt aan het College van artsen-directeurs voorgelegd, die de beslissing neemt om de behandeling en reis- en verblijfskosten al dan niet te vergoeden.
 4. Na een positieve beslissing van het College van artsen-directeurs kan de patiënt zich in het hadrontherapiecentrum laten behandelen. 
  Het verwijzend radiotherapiecentrum coördineert deze doorverwijzing.
 5. Na behandeling betaalt het RIZIV rechtstreeks de behandelingskosten aan het hadrontherapiecentrum en eventuele verblijfskosten en mogelijk ook reiskosten* aan de rechthebbende (indien de behandeling in het buitenland plaatsvond). Het verwijzend radiotherapiecentrum ontvangt een vergoeding voor de coördinatie indien de behandeling niet in hetzelfde centrum plaatsvond.

(*) De transportkosten van en naar gespecialiseerde centra voor hadrontherapie op Belgisch grondgebied zijn onderworpen aan de voorwaarden en procedures voor interventies voorzien voor kankerpatiënten:
https://www.inami.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/ziekten/chronische-ziekten/Paginas/tegemoetkoming-reiskosten-kankerpatient.aspx
De transportkosten van en naar gespecialiseerde centra voor hadrontherapie gelegen in het buitenland worden gedekt zoals bepaald in de overeenkomst.

Reglementair kader

Koninklijk besluit van 24 maart 2024 betreffende hadrontherapie

Contacten

Dr. Sander Roosens

Tel: +32(0)2 739 74 52

E-mail: Hadrontherapie@riziv-inami.fgov.be