print

Overeenkomst voor de terugbetaling van het mechanisch verwijderen van een bloedprop bij een tekort van trombolytica

Patiënten met trombose worden gewoonlijk behandeld met trombolytica. Deze middelen zijn echter de laatste maanden niet voorradig. Een taskforce van het FAGG met alle belanghebbenden volgt deze situatie nauw op.

Als alternatief kunnen we sommige patiënten helpen via een operatie (bv. Fogarty-techniek in geval van diepe veneuze trombose). Als dit ook niet mogelijk is, kan oplossing het gebruik van trombectomiekatheters zijn.:

We voorzien een overeenkomst met verzorgingsinstellingen voor de financiering van mechanische trombectomie om aan deze situatie van onvervulde therapeutische behoeften te voldoen.

Op deze pagina:

Hoe deze overeenkomst « trombolytica » afsluiten?

Het doel van deze overeenkomst is de financiering van mechanische trombectomie voor specifieke indicaties, uitgevoerd in geval van een tekort aan voorraad aan trombolytica in België.

De verplegingsinrichting kan een overeenkomst aangaan voor 2 jaar, maar de verstrekkingen geldt enkel in periodes van tekorten (per 2 maanden). De verplegingsinrichtingen worden per mail verwittigd wanneer een verstrekking van toepassing wordt.

De verplegingsinrichting kan een overeenkomst afsluiten met het RIZIV door de ingevulde en ondertekende overeenkomst elektronisch te bezorgen via OVCO@riziv-inami.fgov.be. Ze bevestigt dat het beschikt over de infrastructuur en over de deskundigheid om mechanische trombectomieën uit te voeren. Ze verbindt zich ertoe de aanbevelingen van het FAGG te respecteren.

Welke ziekenhuizen hebben een overeenkomst afgesloten?

U kan de ziekenhuizen met een overeenkomst voor trombectomie vinden in de lijst met ziekenhuizen.

Wat vergoeden we via deze overeenkomst? Voor welke bedragen?

De tegemoetkoming vergoedt alle materiaal nodig voor de endovasculaire verwijdering van een trombus door aspiratie en/of mechanische trombectomie. De tussenkomst gebeurt via volgende verstrekkingen:

Pseudo code

omschrijving

Bedrag van de tussenkomst

184693 - 184704

Geheel van materiaal nodig voor de endovasculaire verwijdering van een trombus door aspiratie en/of mechanische trombectomie, in geval van arteriële trombose

1500 EUR

184715 - 184726

Geheel van materiaal nodig voor de endovasculaire verwijdering van een trombus door aspiratie en/of mechanische trombectomie, in geval van diep-veneuze trombose

500 EUR

184730 - 184741

Geheel van materiaal nodig voor de endovasculaire verwijdering van een trombus door aspiratie en/of mechanische trombectomie, in geval van arterioveneuze fistels bij een hemodialysepatiënt

500 EUR

184752 - 184763

Geheel van materiaal nodig voor de endovasculaire verwijdering van een trombus door aspiratie en/of mechanische trombectomie, in geval van longembolie

1500 EUR

 

Deze tussenkomsten worden individueel geactiveerd volgens de bestaande therapeutische behoefte en voor hernieuwbare perioden van 2 maanden.

Deze verstrekkingen zijn geactiveerd: 

​PeriodeVerstrekking die van toepassing is​opmerkingen​
​Van 15/06/2023 tot en met 14/08/2024​184693 - 184704​/
​Van 07/07/2023 tot en met 06/09/2023
Van 27/10/2023 tot en met 26/08/2024
184715 – 184726​​/

Ons forfait bedraagt:

  • 1.500 euro voor arteriële trombose en longembolie
  • 500 euro voor diep-veneuze trombose en arterioveneuze fistels bij een hemodialysepatiënt.

Een monitoring van de activiteiten van de verplegingsinrichting is ingesteld ter controle van het budget.

De verzekeringsinstellingen zijn vanaf oktober 2023 klaar om deze verstrekkingen te ontvangen en goed te verwerken.

In welke medische situaties?

We komen financieel tussen in geval van :

  • arteriële trombose
  • diep-veneuze trombose
  • arterioveneuze fistels bij een hemodialysepatiënt
  • longembolie

Wat betaalt de patiënt?

De patiënt betaalt zelf niets. De forfaitaire betaling gebeurt via het ziekenfonds van de patiënt.

Contacten

Directie RDQ- team overeenkomsten

Tel: +32(0)2/739.76.78

E-mail: ovco@riziv-inami.fgov.be