print

Methodes voor de berekening van het forfait - Basisgegevens

U vindt hier de antwoorden op mogelijke vragen over de methodes voor de berekening van het forfait.

Op deze pagina:


1. Wat zijn de oorzaken van de onmogelijkheid om de MZG-AZV-gegevens aan elkaar te koppelen?

 
In 2003 vertegenwoordigden de niet-gekoppelde verblijven 4% van de verblijven voor alle acute algemene ziekenhuizen (dus ongeveer 72.000 verblijven) met inderdaad een ongelijkheid tussen ziekenhuizen van 1 tot 14%.
 
Zonder het over de techniek van de koppeling te hebben, kunnen verschillende redenen (ongeveer 2/3 van de 72.000 verblijven) verklaren dat de koppeling onvolledig is:
  • een fout bij de input van het nummer van de rechthebbende in de correspondentietabel, vóór de encryptie, door de verzekeringsinstelling of door het ziekenhuis;
  • een discrepantie tussen de maanden van ontslag en/of opname;
  • een verblijf dat in de correspondentietabellen van de ziekenhuizen of van de verzekerings-instellingen ontbreekt.
Een andere reden (ongeveer 1/3 van de 72.000 verblijven) is toe te schrijven aan de gekruiste controles die de Technische Cel heeft uitgevoerd. Als de Technische Cel belangrijke discrepanties vaststelt voor een gekoppeld verblijf tussen bepaalde informatie die men in de financiële gegevens (AZV) en in de klinische gegevens (MZG) vindt, wordt de koppeling niet uitgevoerd.


2. Wat betekent het begrip “in aanmerking genomen verblijfsduur”?

 
De verblijfsduur wordt berekend op basis van het aantal ligdagen die de ziekenhuizen bij de verzekeringsinstellingen factureren en die terug te vinden zijn in de financiële AZV-gegevens.


3. Wie controleert de kwaliteit van de MZG’s?

 
De controle van de kwaliteit van de MZG’s behoort tot de bevoegdheid van de FOD Volksgezondheid.


4. Kunt u preciseren tot welke factureringsmaand de verblijven in aanmerking worden genomen voor de berekening van het forfait?

 
Volgens de instructies die aan de verzekerings-instellingen zijn gegeven, moeten deze de financiële AZV-gegevens bezorgen die tussen 1 juli van een jaar “x-1” en 30 juni van het jaar “x+1” zijn geboekt.

Contacten

Directie Research, Development & Quality (RDQ)

Tel: +32(0)2 739 78 65

E-mail: rdq@riziv-inami.fgov.be

​Galileelaan 5/01
1210 Brussel