print

Freezing: behoud van de vruchtbaarheid

Patiënten kunnen een tegemoetkoming krijgen voor de afname, invriezing en bewaring van gameten of gonadaal weefsel voor een kankerbehandeling, of vóór een preventieve of niet-preventieve ovariëctomie (verwijderen van één of meerdere eierstokken) /orchidectomie (verwijdering van zaadbal). De verstrekkingen moeten in een ziekenhuis gebeuren dat een overeenkomst heeft gesloten met het RIZIV.

Op deze pagina:

​Van de overeenkomst oncofreezing naar de overeenkomst freezing

Op voorstel van het College van artsen-directeurs, ingesteld bij de Dienst voor Geneeskundige Verzorging van het RIZIV, uitgebracht op 18 januari 2023 werd er een nieuwe overeenkomst ‘freezing’ afgesloten tussen het Verzekeringscomité van de Dienst voor Geneeskundige Verzorging van het RIZIV en de verzorgingsinstellingen die in werking trad op 1 juni 2023.

Door het begrip ‘oncofreezing’ te veranderen naar het begrip ‘freezing’ (of ‘bevriezing’) konden de criteria uitgebreid worden. Hierdoor komt er een nieuwe doelgroep van patiënten in aanmerking. 

Hierdoor voorziet de overeenkomst ‘freezing’ een tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor de afname, invriezing en bewaring van gameten of gonadaal weefsels voor volgende patiënten:

 • patiënten die een therapeutisch schema moeten ondergaan dat potentieel gonadotoxisch is voor één van de volgende indicaties;
  • neoplastische aandoening van een orgaan (solide tumor);
  • hematopoëtische of ganglionaire maligne aandoening (leukemie, lymfoom, multipel myeloom, ...);
 • patiënten met testiskanker die geen radio- of chemotherapeutische behandeling krijgen;
 • patiënten met borderline ovariumtumor(en);
 • patiënten die draagsters zijn van een genetische mutatie die een preventieve ovariëctomie moeten ondergaan wegens een hoog risico op borst- en/of eierstokkanker;
 • patiënten met een hematopoëtische aandoening die een stamceltransplantatie noodzakelijk maken.
 • patiënten die een therapeutisch schema ondergaan dat potentieel gonadotoxisch is voor dezelfde indicaties;
 • patiënten die een gonadotoxisch therapeutisch schema hebben ondergaan met een aangetoonde impact op de vruchtbaarheid, voor dezelfde indicties;
 • patiënten die een bilaterale orchidectomie moeten ondergaan of een unilaterale orchidectomie wanneer zijn slechts één resterend testikel hebben (voorgeschiedenis van contralaterale unilaterale orchidectomie, unilaterale agenese van een testikel, …);
 • patiënten met een bilaterale ovariële endometriose of bilaterale goedaardige dermoïde ovariële cysten die een vruchtbaarheidsbeperkende operatie vereisen.

Bovendien wordt de in de vergoeding inbegrepen bewaartermijn, die 10 jaar was voor alle rechthebbenden, verlengd tot 20 jaar als de afname plaatsvond vóór de 16e verjaardag van de patiënt. Voor patienten ouder dan 16 jaar blijft de bewaartermijn 10 jaar.

Toegetreden ziekenhuizen

Om toe te treden tot de overeenkomst, moet de verzorgingsinstellingen:

U vindt de verzorgingsinstellingen die beschikken over de zorgprogramma, de zogenaamde “B-centra”, in de lijst van centra op de website van het "Belgian Register for Assisted Procreation" (BELRAP).

De toegetreden ziekenhuizen vindt u in deze lijst.

Evaluatie van de overeenkomst

Deze overeenkomst wordt jaarlijks geëvalueerd aan de hand van een jaarverslag van de activiteiten van de verzorgingsinstelling.

Meer info over de evaluatie vindt u vanaf in de artikelen 14 tot en met 16 van de overeenkomst.

Geldigheidstermijn van de overeenkomst

De overeenkomst wordt gesloten voor onbepaalde duur.

Meer informatie over de geldigheidstermijn en de opzeggingsvoorwaarden vindt u in artikel 17 van de overeenkomst.

Contacten

Secretariaat medische directie - overeenkomsten

E-mail: ovcomeddir@riziv-inami.fgov.be