Verzorging in rustoorden en centra voor dagverzorging

Welke verzorging in rustoorden en centra voor dagverzorging dekt de ziekteverkering ? Op deze en volgende pagina’s vindt u informatie over de prestaties, de voorwaarden en de manier waarop de ziekteverzekering tussenkomt. Daarnaast komt ook de financiering van personeelskosten in de rustoorden en de controle op de rustoorden aan bod.


Wat is een rustoord?

Een rustoord voor bejaarden (ROB) kent u wellicht beter onder de naam rusthuis. Vroeger was een rustoord vooral een instelling waar een oudere permanent kon verblijven als bewoner, vandaag bestaat het dikwijls uit een verzameling van verschillende vormen van zorg en woongelegenheid: naast klassieke rusthuiskamers, beschikt een rustoord ook vaak over een centrum voor kortverblijf (CKV) en/of een centrum voor dagverzorging (CDV). Als in een rustoord ook speciale plaatsen zijn voor zwaar zorgbehoevende ouderen, spreken we van een rust- en verzorgingstehuis (RVT). Deze bedden zijn bedoeld voor zwaar zorgafhankelijke ouderen, die er een intensieve verzorging genieten, en moeten voldoen aan strengere normen.

Een ROB of RVT biedt dus permanente opvang, verzorging en ondersteuning aan de bewoners. Een CDV biedt overdag een tijdelijke opvang en verzorging aan nog thuiswonende ouderen.

Hierna zullen we telkens spreken over de “rustoorden” en de “bewoners van rustoorden”, ook voor de ouderen die in een RVT of enkel overdag in een CDV verblijven.

Elk rustoord voldoet aan erkenningsnormen die een basiskwaliteit in de opvang en de zorg garanderen. Erkenningen worden verleend door de Gemeenschappen/Gewesten.

Welke verzorging dekt de ziekteverzekering?

De ziekteverzekering komt tussen in een deel van de verzorging van de bewoners van rustoorden (ROB, RVT, CDV) via een globale forfaitaire tegemoetkoming, kortweg forfait genoemd. Het ziekenfonds van de bewoners betaalt dit forfait aan het rustoord. Het RIZIV berekent per rustoord een specifiek forfait.

Hoe gebeurt de betaling door de ziekteverzekering aan de rustoorden?

De rustoorden (ROB, RVT, CDV) moeten bepaalde richtlijnen volgen bij de aanvraag en facturatie van het forfait aan het ziekenfonds van de bewoner:

Hoe werkt de financiering van personeelskosten in de rustoorden?

De berekening van het forfait voor de verzorging van de bewoners houdt rekening met de kwalificaties en de anciënniteit van het zorgpersoneel voorzien in de financieringsnormen van de rustoorden (ROB, RVT, CDV). Daarnaast komt de ziekteverzekering ook tussen in de financiering van andere personeelskosten:

Welke controles gebeuren in de rustoorden?

De rustoorden (ROB, RVT, CDV) moeten voldoen aan heel wat regelgeving. De controle ervan gebeurt op verschillende vlakken en door verschillende instanties. Ook het RIZIV heeft een aantal controlerende bevoegdheden:

 

Recent gewijzigde pagina's  Recent gewijzigde pagina's

 

Meer informatie

 

Laatst aangepast op 09 augustus 2017