print

Verzorging in medische huizen (forfaitair)

Als patiënt hebt u de mogelijkheid om u in te schrijven in een medisch huis dat een akkoord voor forfaitaire betaling heeft gesloten met uw ziekenfonds. U kan daar terecht voor algemene zorg.
 
Als u voor dat systeem kiest, dan verbindt u zich ertoe – op enkele uitzonderingen na – om geen andere zorgverleners meer te raadplegen dan de zorgverleners die in het medisch huis werken. Als u toch zelf het initiatief daartoe neemt, dan zal uw ziekenfonds u die verstrekkingen niet vergoeden.

Op deze pagina:

Voor welke verstrekkingen kunt u in een medisch huis terecht?

Het forfait kan betrekking hebben op:

  • bezoeken en raadplegingen van huisartsen
  • kinesitherapieverstrekkingen
  • verpleegkundige verzorging.

Hier vindt u de adressen van alle medische huizen (forfaitaire betaling).

Hoe schrijft u zich in (of uit)?

Inschrijving : u schrijft zich in door een contract tussen uzelf en het Medisch Huis te ondertekenen via een papieren formulier of met uw elektronische identiteitskaart.  In beide gevallen overhandigt het Medisch Huis u een kopie van het contract (op papier of elektronisch).  Het Medisch Huis zorgt voor de overdracht van het contract naar uw ziekenfonds.   u bent ingeschreven vanaf de eerste dag van de maand volgend op uw aanvraag.

Bijvoorbeeld: wanneer u zich registreert op 5/11/2021, bent u ingeschreven vanaf 1/12/2021.

Uitschrijving : u ondertekent een document van stopzetting van inschrijving, idealiter ter plaatste in het Medisch Huis.  U kan het document ook per post opsturen naar het Medisch Huis of contact opnemen met uw ziekenfonds, opdat zij het Medische Huis op de hoogte brengen van uw uitschrijving.   U inschrijving eindigt op het einde van de maand waarin u uw Medische Huis of uw ziekenfonds op de hoogte brengt van uw beslissing tot uitschrijving.

Bijvoorbeeld: wanneer u uw Medisch Huis op 14 oktober 2021 op de hoogte brengt dat u zich wilt uitschrijven, bent u niet meer ingeschreven vanaf 1 november 2021.

Hoe worden de andere medische verstrekkingen vergoed?

Voor de raadplegingen van specialisten, de geneesmiddelen, de ziekenhuisopnamen, enz. zal uw ziekenfonds u vergoeden zoals dat momenteel het geval is.

Contacten

Afdeling medische huizen

E-mail: mh-mm@riziv-inami.fgov.be

Post
RIZIV
Gezondheidszorg
Sectie Medische Huizen
Galileelaan 5/01
1210 Brussel
Vermeld altijd uw telefoonnummer in uw brief of e-mail zodat wij u kunnen bellen indien nodig.
Telefoon
+32 (0)2 739 74 79 (Call Center)
Maandag en donderdag van 13.00 tot 16.00 uur.
Dinsdag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 12u00 uur.