print

Goedkoper raadplegen van bepaalde specialisten als een huisarts u doorverwijst

U raadpleegt best een huisarts vooraleer u een beroep doet op een specialist. Een huisarts is immers uw 1e aanspreekpunt als het om uw gezondheid gaat. Als een huisarts u doorverwijst, dan raadpleegt u een specialist in bepaalde gevallen bovendien goedkoper.

Op deze pagina:


In welke gevallen raadpleegt u een specialist goedkoper?

U raadpleegt een specialist goedkoper als de 2 volgende voorwaarden vervuld zijn:

1. U hebt een globaal medisch dossier .

2. Een huisarts heeft u doorverwezen naar een van de volgende specialisten:

 • de gynaecoloog/verloskundige 
 • de internist
 • de cardioloog
 • de oogarts
 • de geriater
 • de neuroloog
 • de neus-, keel- en oorarts 
 • de maag-darmspecialis
 • de psychiater
 • de uroloog
 • de kinderarts
 • de reumatoloog
 • de stomatoloog
 • de neuropsychiater
 • de pneumoloog
 • de dermato-venereoloog
 • de endocrino-diabetoloog                                                                                           

Belangrijk: Per specialisme hebt u jaarlijks maar recht op één goedkopere raadpleging! Bv. jaarlijks  één goedkopere raadpleging bij een gynaecoloog, jaarlijks één goedkopere raadpleging bij een uroloog, enz.

Wat betekent ‘goedkoper raadplegen’ voor u concreet?

Als de voorwaarden vervuld zijn, dan raadpleegt u een specialist goedkoper omdat uw persoonlijk aandeel een stuk lager is.

Met andere woorden:

 • als de specialist de derdebetalersregeling niet toepast, betaalt u hetzelfde bedrag als anders (hetzelfde honorarium), maar betaalt het ziekenfonds u een groter gedeelte van het bedrag terug
 • als de specialist de derdebetalersregling toepast, betaalt u uw verminderd persoonlijk aandeel (remgeld) aan de specialist

Wie doet wat als u een specialist goedkoper kunt raadplegen?

1. U raadpleegt een huisarts.

2. Die huisarts verwijst u door naar een specialist en geeft u:

 • een getuigschrift van verstrekte hulp
 • een medische verwijsbrief
 • een ingevuld verwijsformulier

3. U raadpleegt die specialist en geeft hem:

 • de medische verwijsbrief
 • het ingevulde verwijsformulier.

4.  Die specialist houdt de verwijsbrief bij, maar geeft u wel:

 • het ingevulde verwijsformulier: u krijgt het dus opnieuw mee
 • een getuigschrift van verstrekte hulp.

5. U bezorgt aan uw ziekenfonds:

 • het getuigschrift van verstrekte hulp van de huisarts (U mag dat getuigschrift ook al eerder bezorgen aan uw ziekenfonds: dat kan al onmiddellijk na stap 2.) 
 • het ingevulde verwijsformulier en het getuigschrift van verstrekte hulp van de specialist, die samen recht geven op een grotere terugbetaling.

6. Uw ziekenfonds betaalt u een gedeelte terug:

 • van het bedrag dat u aan de huisarts hebt betaald (Als u het getuigschrift van verstrekte hulp al eerder hebt bezorgd aan uw ziekenfonds, dan heeft uw ziekenfonds u dit bedrag mogelijk al eerder terugbetaald.)
 • van het bedrag dat u aan de specialist hebt betaald (groter gedeelte dan normaal).

Wat als de specialist de derdebetalersregeling toepast?

Als de specialist de derdebetalersregeling toepast, verloopt de procedure anders vanaf stap 4 van het hierboven beschreven stappenplan (wie doet wat).

Als de specialist elektronisch factureert:

 • De specialist:
  • voert de gegevens van het verwijsformulier in zijn software in
  • stuurt het getuigschrift van verstrekte hulp naar uw ziekenfonds
  • bewaart het verwijsformulier.
 • U betaalt uw (verminderd) persoonlijk aandeel (remgeld) aan de specialist.
 • Uw ziekenfonds betaalt onze (verhoogde) tegemoetkoming aan de specialist.

Als de specialist op papier factureert:

 • U betaalt uw (verminderd) persoonlijk aandeel aan de specialist.
 • De specialist stuurt het getuigschrift voor verstrekte hulp samen met het verwijsformulier naar uw ziekenfonds
 • Uw ziekenfonds betaalt onze (verhoogde) tegemoetkoming aan de specialist.

Contacten

Akkoord artsen-ziekenfondsen

E-mail: medicomut@riziv-inami.fgov.be

​Voor vragen over de inhoud van het akkoord artsen-ziekenfondsen