print

Verzekering voor ‘kleine’ en ‘grote’ risico’s

Sinds 2008 zijn alle Belgische verzekerden verzekerd voor de ‘kleine risico’s’ en de ‘grote risico’s’ in de verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging). Sinds dan zijn dus ook de zelfstandigen verzekerd voor de ‘kleine risico’s’, waardoor in principe hun globale socialezekerheidsbijdrage verhoogd is.

Op deze pagina:


Wat zijn ‘kleine risico’s’?


Volgende verstrekkingen gelden als 'klein risico':
 • raadplegingen, bezoeken, adviezen van huisarts of specialist 
 • kleine heelkundige ingrepen zoals puncties, wondhechting, enz. 
 • vele courante laboratoriumonderzoeken 
 • tandverzorging (vullingen, prothesen, orthodontie) 
 • kinesitherapie en fysiotherapie
 • verpleegkundige zorg thuis (inspuitingen, wondverzorging, toiletten,enz.) 
 • brilglazen vanaf een bepaalde sterkte, hoortoestellen, orthopedische zolen, toestellen en andere prothesen 
 • geneesmiddelen voorgeschreven door een arts en afgehaald in een apotheek 
 • tegemoetkoming in rustoorden voor bejaarden (ROB)
 • enz.Wat zijn ‘grote risico’s’?


Volgende verstrekkingen gelden als 'groot risico':
 • heelkundige ingrepen, anesthesie en operatieve hulp inbegrepen
 • verlossingen
 • röntgenopnamen 
 • radio- en radiumtherapie (bestralingen)
 • grote (duurdere) laboratoriumonderzoeken
 • reanimatie
 • verblijfskosten in het ziekenhuis (ligdagprijs, toezichtshonorarium, geneesmiddelen)
 • nierdialyse in het ziekenhuis of thuis 
 • logopedie
 • synthesemateriaal (pacemaker, heupprothese, implantaten, enz.)
 • rolwagen, toestellen voor hulp bij het lopen
 • tegemoetkoming in rust- en verzorgingstehuizen
 • enz.

Contacten

Sociaal statuut zelfstandige

​Contacteer uw sociale verzekeringskas