print

Mobile Health in het Actieplan eGezondheid - Proefprojecten

Een doelstelling van het nationaal plan eGezondheid is om tegen 2019 een kader te creëren om Mobile Health toepassingen te integreren in het Belgisch gezondheidszorgsysteem. U vindt hier een oproep voor proefprojecten terug te sturen voor 30 september 2016.

Op deze pagina:

​​
Wat is Mobile Health ?

Mobile Health maakt het mogelijk om via digitale (hard- en software) toepassingen om voor de patiënt, zijn omgeving en verschillende zorgverstrekkers op permanente wijze informatie betreffende gezondheid en welzijn te verzamelen, te visualiseren, te delen met anderen en verstandig te gebruiken.

Mobile Health en ons gezondheidssysteem

In het nationale plan e-gezondheid is een actiepunt 19 “Mobile Health” opgenomen om tegen 2019 een kader te creëren om Mobile Health toepassingen te integreren in het gezondheidszorgsysteem, rekening houdend met een aantal kwalitatieve, juridische, organisatorische en financiële aspecten. Via proefprojecten willen we de nodige ervaring krijgen voor het uitwerken van dit kader.

Marktbevraging ter voorbereiding van proefprojecten

Ter voorbereiding van de oproep voor proefprojecten ‘Mobile Health’ werd een ‘baseline’ inventaris  aangelegd van Mobile Health applicaties. Aan de hand van een marktbevraging werd aan leveranciers van Mobile Health toepassingen gevraagd om een  “vragenlijst Mobile Health” in te vullen.

Oproep proefprojecten Mobile Health

Een oproep ging uit naar zorgactoren - in de brede zin van het woord - die een mobiele toepassing willen toevoegen aan hun zorgproces in functie van de gezondheid van de patiënt.

De te selecteren projecten zijn bedoeld als proefprojecten voor integratie van Mobile Health.

Kandidaten voor een proefproject hadden de volgende informatie:

Kandidaten moesten hun project ten laatste op 30 september 2016 indienen.

Geselecteerde proefprojecten

Uit de 98 ontvangen voorstellen selecteerde een werkgroep met onze experten en die van de FOD Volksgezondheid, het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG) en het eHealth-platform uiteindelijk 24 projecten. Bij de uitvoering ervan slaan verschillende zorgactoren de handen in elkaar: ziekenfondsen, ziekenhuizen, thuiszorgdiensten, huisartsenkringen, enz.

De projecten zijn gespreid over verschillende zorgdomeinen:

  • 2 projecten binnen ‘strokezorg’
  • 3 projecten binnen diabeteszorg
  • 2 projecten rond zorg voor patiënten met chronische pijn
  • 3 projecten binnen de geestelijke gezondheidszorg
  • 8 projecten met betrekking tot cardiovasculaire aandoeningen
  • 3 projecten rond een combinatie van bovenstaande zorgdomeinen
  • 3 projecten binnen een ander zorgdomein (oncologie, slaapapneu en COPD).

De 24 projecten sluiten overeenkomsten af met ons Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging, met het oog op financiering ervan. Experten van de betrokken organisaties zullen hen opvolgen tijdens de duur van de overeenkomst (6 maanden). Dat gebeurt aan de hand van klinisch wetenschappelijke criteria en met bijzondere aandacht voor garanties op het vlak van privacy en de beveiliging van data, de compatibiliteit van de apps en de medical devices met andere e-gezondheidsdiensten, het bezit van een Europees CE-label en de wetenschappelijke evidentie voor de gebruikte toepassingen.

Contacten

Mobile health

E-mail: mobilehealth@riziv-inami.fgov.be