print

Evaluatie van het effect van zorgtrajecten: kwaliteit van de zorg in stijgende lijn

We vroegen aan Sciensano om het effect van zorgtrajecten van patiënten met diabetes type 2 of chronische nierinsufficiëntie te evalueren. Het rapport toont een verhoging van de kwaliteit van de zorg.

Huisartsen die gegevens deelden, kunnen individuele feedback raadplegen.

Op deze pagina:


Welke gegevens gebruikten we?

Voor de evaluatie gebruikte Sciensano twee soorten gegevens:

  • gegevens over de patiënten met een zorgtraject tussen 2009 en 2016 uit de elektronische medische dossiers (EMD) van de huisartsen;
  • terugbetalingsgegevens van alle medische prestaties en alle terugbetaalde medicatie van het Intermutualistisch agentschap (IMA).

Hoe verbeteren zorgtrajecten de kwaliteit van de zorg?

Sciensano besluit in het rapport dat het programma “zorgtraject” de kwaliteit van de zorg voor patiënten met diabetes type 2 (DM2) en chronische nierinsufficiëntie (CNI) verbetert op 3 manieren:

  • na de start van hun zorgtraject hebben patiënten vaker contact met hun zorgverlener (huisarts, arts-specialist, diëtist en diabeteseducator;
  • hun parameters worden frequenter gemeten;
  • een groter percentage van de patiënten bereikt de streefwaardes voor bepaalde parameters (HbA1C en bloeddruk voor patiënten met zorgtraject DM2, bloeddruk voor patiënten met zorgtraject CNI).

Gepersonaliseerde feedback voor deelnemende huisartsen

Huisartsen die gegevens uit hun EMD hebben gedeeld (manueel of via extractie) kunnen hun individueel feedbackrapport raadplegen via Healthstat.be.

Dit feedbackrapport toont per huisarts de beschikbare gegevens voor 2016 van hun patiënten met een zorgtraject en vergelijkt deze met gegevens van alle patiënten met een zorgtraject.

Contacten

Evacq (Evaluation of Ambulatory Care Quality) - Sciensano

E-mail: evacq@sciensano.be

Zorgtrajecten

E-mail: zorgtraject@riziv-inami.fgov.be

​Dienst geneeskundige verzorging, Directie Research, development and quality (RDQ)