print

Onze opleidingen in ‘Disability management’

In juni 2014 hebben wij een licentieovereenkomst gesloten met
het National Institute for Disability Management and Research (NIDMAR)
om de opleiding ‘disability management’ en de bijbehorende certificatie in België te kunnen uitwerken.

Op deze pagina:

Wat is ‘Disability management’?

‘Disability management’ is een methode gericht op jobbehoud of re-integratie in de job, die aansluit bij het biopsychosociale denkkader. Centraal staan de individuele noden van de werknemer, de omstandigheden op de werkplaats en het wettelijke kader.

‘Disability management’ is gebaseerd op 2 pijlers:

  • een systematische aanpak op niveau van het bedrijf en
  • een gecoördineerde inspanning op niveau van het individu.

Sleutelfiguren bij de toepassing van ‘disability management’ in de praktijk zijn onder andere de werknemer en de werkgever, de arbeidsartsen, de adviserend artsen en de behandelend artsen met elk hun multidisciplinair team.

Opleiding ‘Disability management’

Wij organiseren jaarlijks een gecertificeerde opleiding in ‘disability management’. De opleiding richt tot professionals die werken aan jobbehoud en re-integratie in de job (bv. adviserend artsen, arbeidsartsen, paramedici, psychologen, HR-management, enz.).

De certificatie is gebaseerd op de 2 pijlers van ‘disability management’.  Deelnemers aan de opleiding kiezen tijdens de opleiding het soort examen dat ze willen afleggen:

  • ‘Certified disability management professional’ (CDMP). Dan krijgen ze een certificaat dat gebaseerd is op de 1e pijler, die focust op een ‘return to work’ beleid binnen de bedrijfscontext.
  • ‘Certified return to work coordinator’ (CRTWC). Dan krijgen ze een certificaat dat gebaseerd is op de 2e pijler, individuele begeleiding van werknemers met functioneringsproblemen.

Gecertificeerde opleiding

Wij organiseren jaarlijks de opleiding Disability management.

Consulteer onze brochure "Disability management: van opleiding tot certificatie" om de data van onze volgende opleiding te kennen en zich in te schrijven.

In de brochure vindt u meer uitleg over:

  • het concept disability management
  • de inhoud van de opleiding
  • de praktische organisatie
  • het examen en de daaraan gekoppelde certificatie
  • de inschrijvingsmodaliteiten.

 

Contacten

Dienst voor uitkeringen

E-mail: secr-uitk-dirgen@riziv-inami.fgov.be