print

Overeenkomst tussen de apothekers en de verzekeringsinstellingen

Als overlegorgaan sluit de Overeenkomstencommissie apothekers-verzekeringsinstellingen (OCA) overeenkomsten af tussen de apothekers en de verzekeringsinstellingen (V.I.).

Op deze pagina:

Wat wordt in een overeenkomst bepaald?

Het bedrag van de honoraria van de apothekers voor:

  • magistrale bereidingen
  • de aflevering van vergoedbare farmaceutische specialiteiten en producten
De modaliteiten van hun betaling
De verhoudingen tussen de apothekers van apotheken, de patiënten en de verzekeringsinstellingen (V.I.)
 

Wat doet de Overeenkomstencommissie?

Akkoorden onderhandelen en de nationale overeenkomst tussen de apothekers en de V.I. afsluiten

Onderwerpen in het farmaceutische domein behandelen via verschillende aspecten (administratief of financieel)

Meewerken aan de opmaak van het budget.

Praten over problemen van apothekers, tariferingsdiensten, V.I. en patiënten.

Advies uitbrengen over voorstellen van de partnerorganen.

Hoe is de Overeenkomstencommissie samengesteld?

De Overeenkomstencommissie telt 16 leden:

  • 5 leden aangewezen door de Algemene pharmaceutische bond
  • 2 leden aangewezen door de Vereniging der coöperatieve apotheken van België
  • 1 lid aangewezen door de Belgische vereniging van ziekenhuisapothekers
  • 8 leden die alle V.I. vertegenwoordigen.
     

Tekst van de nationale overeenkomst apothekers-V.I.

Gecoördineerde versie van de overeenkomt op 01/04/2024

Eerste wijzigingsclausule bij de overeenkomst (01/02/2023)

Tweede wijzigingsclausule bij de overeenkomst – Medicatienazicht (01/04/2023)

Derde wijzigingsclausule bij de overeenkomst – Verlenging van het afbouwprogramma voor benzodiazepines  (01/02/2024)

Vierde wijzigingsclausule bij de overeenkomst – Begeleidingsgesprek voor goed gebruik van geneesmiddelen - COPD

Bijlagen bij de overeenkomst:

Inhalatiecorticosteroïden

Contacten

Afdeling Farmaceutisch beleid

E-mail: secr-farbel@riziv-inami.fgov.be