print

Vergoeding van de apothekers in een voor het publiek opengestelde apotheek

U bent apotheker in een voor het publiek opengestelde apotheek en u wil uw vergoeding kennen bij de aflevering van een vergoedbare specialiteit?
Uw vergoeding bestaat uit 3 pijlers: de economische marge, een basishonorarium per aflevering en eventueel een specifiek honorarium voor specifieke farmaceutische zorg.

Op deze pagina:


Waaruit bestaat uw vergoeding?

Uw vergoeding voor de aflevering van vergoedbare farmaceutische specialiteiten, met uitzondering van de medische zuurstof, bestaat uit 3 verschillende onderdelen (of pijlers).

1e pijler – De economische marge

De economische marge dekt de kosten van uw economische activiteit. De marge is gekoppeld aan de prijs buiten bedrijf van de farmaceutische specialiteit. Die economische marge is inbegrepen in de verkoopprijs van het geneesmiddel.

De prijs buiten bedrijf is de prijs waaraan de farmaceutische firma de farmaceutische specialiteit aan groothandelaars factureert.

​Prijs buiten bedrijf​Economische marge
 Lager dan of gelijk aan 60 EUR​ 7,18 % van de prijs buiten bedrijf
 Hoger dan 60 EUR​​ 4,308 EUR + 2,37 % van de prijs buiten bedrijf verminderd met 60 EUR

Voorbeeld 1 (in voorbeelden prijzen op 1/01/2024):
CLOPIDOGREL (HCL) SANDOZ 75 mg 84 tabletten:
Prijs buiten bedrijf: 7,17 EUR
Economische marge: 7,18 % van 7,17 EUR = 0,51EUR

Voorbeeld 2 (in voorbeelden prijzen op 1/01/2024):
VFEND-200 28 tabletten:
Prijs buiten bedrijf: 458,52 EUR
Economische marge: 4,308 EUR + 2,37 % van (458,52 EUR - 60 EUR) = 13,75 EUR

2e pijler – Het basishonorarium

Het bedrag van het basishonorarium is gelijk aan het product van de waarde van de sleutelletter P, zoals deze is vastgelegd in de overeenkomst tussen de apothekers en de ziekenfondsen, en een coëfficiënt van 2,28 die aan die sleutelletter is toegekend. U ontvangt een honorarium van 5,06 EUR (BTW niet inbegrepen) per afgeleverde verpakking.

Opmerking:
Voor vergoedbare geneesmiddelen waarvoor een tarifering per eenheid van toepassing is, ontvangt u geen basishonorarium, maar ontvangt u een (‘specifiek’) honorarium per week per patiënt.

3e pijler – De honoraria voor specifieke farmaceutische zorg

Voor specifieke farmaceutische zorg bij de aflevering van een vergoedbare specifieke farmaceutische specialiteit en voor zover aan bepaalde voorwaarden is voldaan, ontvangt u een “specifiek” honorarium.

Het specifiek honorarium maakt geen deel uit van de prijs van het geneesmiddel; het valt volledig ten laste van de verzekering voor geneeskundige verzorging.

Voorafgaande opmerking : Het specifieke honorarium voor de aflevering van een geneesmiddel dat is ingeschreven in hoofdstuk IV van de lijst van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten en waarvoor de derdebetalersregeling van toepassing is, wordt op 1 januari 2017 afgeschaft.

Er bestaan 3 types:

 1. U ontvangt een honorarium van 23,62 EUR (BTW niet inbegrepen) voor de begeleidingsgesprekken voor goed gebruik van geneesmiddelen (GGG) "inhalatiecorticoïden" in de behandeling van astma. Deze gesprekken bestaan uit een informatiegesprek en een opvolgingsgesprek, bij de start van de behandeling of  voor de chronische astmapatiënten bij wie de astma onvoldoende onder controle is.
   
 2. U ontvangt een honorarium per week per patiënt van 3,71 EUR (BTW niet inbegrepen) als u een geneesmiddel aflevert waarvoor een tarifering per eenheid van toepassing is  en waarvoor de derdebetalersregeling van toepassing is.
  Het bedrag van dat honorarium is gelijk aan het product van de waarde van de sleutelletter P, zoals die is vastgelegd in de overeenkomst tussen de apothekers en de ziekenfondsen en een coëfficiënt van 1,64 die aan die sleutelletter wordt toegekend.

  Opmerking
  Dit honorarium:
  • mag slechts eenmaal per patiënt en per kalenderweek aangerekend worden
  • vervangt het basishonorarium en de specifieke honoraria en “VOS” voor deze geneesmiddelen
    
 3. Als huisapotheker hebt u recht op een forfaitair honorarium van 35,72 EUR (BTW niet inbegrepen) per jaar en per patiënt met wie u een overeenkomst hebt gesloten.
   

Uw vergoeding in de praktijk

Hieronder vindt u enkele voorbeelden van vergoeding (ereloonwaarde op 01.01.2024 et prijs buiten bedrijf op 01.01.2024).

Als u een doos QUINAPRIL 40 mg 98 tabletten (prijs buiten bedrijf: 27,89 EUR) aflevert:

Economische marge: 7,18 % van 27,89 EUR = 2,00 EUR
Basishonorarium: 5,06 EUR
Totale vergoeding: 7,06 EUR

Als u een verpakking ZIAGEN 300 mg/60 tabletten (prijs buiten bedrijf: 180,21 EUR) aflevert:

Economische marge: 4,308 EUR + 2,37 % van (180,21 EUR – 60 EUR) = 7,16 EUR
Basishonorarium: 5,06 EUR
Totale vergoeding: 12,22 EUR

Als u een doos VFEND-200 28 tabletten (prijs buiten bedrijf: 458,52 EUR) aflevert:

Economische marge: 4,308 EUR + 2,37 % van (458,52 EUR – 60 EUR) = 13,75 EUR
Basishonorarium: 5,06 EUR
Totale vergoeding: 18,81 EUR

Als u een doos CLOPIDOGREL (HCL) SANDOZ 75 mg 84 tabletten (prijs buiten bedrijf: 7,17 EUR) aflevert:

Economische marge: 7,18 % van 7,17 EUR = 0,51 EUR
Basishonorarium: 5,06 EUR
Totale vergoeding: 5,57 EUR

Contacten