print

Begeleidingsgesprekken voor de astmapatiënten in de apotheek

Hebt u last van chronische astma en heeft uw arts u voor de 1e keer een geneesmiddel voorgeschreven dat u elke dag moet inhaleren? Of neemt u al inhalatiecorticosteroïden (bijnierschorshormonen) en is uw astma onvoldoende onder controle?
Uw apotheker kan u dan een gepersonaliseerde begeleiding voorstellen die u zal helpen om elke dag goed met astma om te gaan.
Ook u of uw arts kunnen die begeleiding vragen.

Op deze pagina:


Nieuw in 2017:  van ‘begeleidingsgesprek nieuwe medicatie’ tot ‘begeleidingsgesprek voor goed gebruik van geneesmiddelen’ (GGG)

Sinds 2013 kan de apotheker u als chronische astmapatiënt individuele begeleidingsgesprekken voorstellen als uw arts u voor de 1e keer een dagelijks te inhaleren geneesmiddel heeft voorgeschreven.

Vanaf 2017 kan uw apotheker u die gesprekken ook voorstellen als u dagelijks inhalatiecorticoïden neemt, maar uw astma onvoldoende onder controle is.  In dat geval moet er aan de volgende voorwaarden voldaan zijn:

  • U hebt geen begeleidingsgesprek gekregen in de afgelopen 12 maanden.
  • De symptomen van astma traden op voor de leeftijd van 50 jaar.
  • De controle over de astma is onvoldoende, d.w.z. u wordt wakker door astmaklachten/kortademigheid of u hebt herhaaldelijk een inhalator met snelwerkende medicatie nodig.
     

Waaruit bestaat de begeleiding?

De begeleiding bestaat uit 2 individuele gesprekken met uw apotheker, op afspraak, met enkele weken tussentijd. Elk van die gesprekken duurt ongeveer een kwartier.

  • In het 1e informatiegesprek zal uw apotheker u vragen naar uw verwachtingen, uw motivatie en uw eerdere ervaringen. Hij zal u de nodige informatie geven over astma en de behandeling ervan, een correct geneesmiddelengebruik, het belang van therapietrouw en voorzorgen op het gebied van hygiëne en dieet.
  • In het opvolggesprek zal uw apotheker uw ervaringen sinds het 1e gesprek met u bespreken. Hij zal ingaan op de problemen die u eventueel ervaren zou hebben (onverwachte voorvallen, neveneffecten, enz.).

Van elk gesprek zal u een verslag krijgen. De apotheker zal een kopie hiervan bewaren in uw farmaceutisch dossier.

Na uw akkoord zal de apotheker aan uw arts feedback geven over het gesprek.

Hoeveel kost de begeleiding?

Deze begeleiding is voor u volledig gratis, de kost ervan wordt volledig door de ziekte- en invaliditeitsverzekering gedragen. De apotheker zal via het RIZIV een vergoeding van 25,10 EUR (BTW inbegrepen) op 01-01-2024 per gesprek ontvangen.

Wat is het nut van de begeleidingsgesprekken?

Astma is een chronische ontsteking van de luchtwegen die in de meeste gevallen een basisbehandeling met inhalatiecorticosteroïden vereist. Deze behandeling is doeltreffend voor de meeste patiënten (verbetering van de levenskwaliteit, daling van het verbruik van noodmedicatie). Maar sommige patiënten hebben hun astma niet onder controle. Dit is vaak het gevolg van een gebrekkige therapietrouw aan de basisbehandeling en/of een verkeerde inhalatietechniek (een andere manier van inademen). De begeleidingsgesprekken bij de apotheker zullen bijdragen tot de best mogelijke werking van de voorgeschreven geneesmiddelen.

Contacten