print

Geneeskundige verzorging: kosten en terugbetaling

In België hebben verzekerde personen via de regeling van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging toegang tot kwaliteitsvolle verzorging. De ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) neemt immers de kosten van talrijke verstrekkingen ten laste (raadplegingen, geneesmiddelen, ziekenhuiskosten, enz.). Volledig of gedeeltelijk (van het officiële tarief).

Op deze pagina:


​Uw verzekerbaarheid

Om recht te hebben op de voordelen van de verplichte ziekteverzekering moet u zich aansluiten bij een ziekenfonds die uw verzekerbaarheid zal controleren. Het ziekenfonds zal nagaan of u aan alle voorwaarden voldoet om recht te kunnen hebben op een terugbetaling van uw geneeskundige verstrekkingen.

Bijkomende financiële regelingen voor verhoogde toegankelijkheid

Om de geneeskundige verzorging voor zo veel mogelijk mensen financieel toegankelijk te maken, hebben we verschillende maatregelen genomen die uw kosten voor geneeskundige verzorging verlagen : verhoogde tegemoetkoming, maximumfactuur, derdebetalersregeling, enz.

De geneeskundige verstrekkingen waarvoor de ziekteverzekering een tegemoetkoming verleent

Als u naar de dokter of tandarts gaat of een beroep doet op een kinesitherapeut, een verpleegkundige of een logopedist, verleent uw ziekenfonds een tegemoetkoming in de kosten die u, volledig of gedeeltelijk, moet betalen.
Welke verstrekkingen betaalt uw ziekenfonds terug en hoeveel bedraagt de financiële tegemoetkoming?

Het elektronische getuigschrift of eAttest

Op het einde van de raadpleging of het huisbezoek kan uw huisarts uw getuigschrift voor verstrekte hulp via zijn software (via het systeem eAttest) naar uw ziekenfonds sturen. Als alles in orde is, zal het ziekenfonds het bedrag van de terugbetaling overschrijven naar uw bankrekening. Er verandert niets aan de betaling: net als voorheen schiet u het volledige honorarium voor.

De terugbetaling van uw verzorging in het buitenland

Als u tijdens een verblijf in het buitenland wordt verzorgd, hebt u in sommige gevallen recht op een terugbetaling van uw medische kosten (volledig of gedeeltelijk).

Contacten

​Specifieke contactgegevens vindt u in de detailpagina’s achter de linken van deze pagina.