Thuisverpleegkundige moet de identiteit van zijn patiënt verifiëren bij toepassing van de derdebetaler

Vanaf 1 oktober 2017 zal uw thuisverpleegkundigen verplicht zijn om uw identiteit, als zijn patiënt, te verifiëren bij toepassing van de elektronische derdebetalersregeling. Dit gebeurt via lezing van de eID of een ander identificatiemiddel.
Vanaf 2018 zal de verplichting geleidelijk ook voor andere zorgverleners gelden.

In welke gevallen moet uw verpleegkundige uw identiteit verifiëren ?

Vanaf 1 oktober 2017 zal uw thuisverpleegkundige verplicht zijn om uw identiteit te verifiëren als hij de (elektronische) derdebetalersregeling toepast.
De derderbetalersregeling betekent dat de patiënt enkel het eventuele remgeld moet betalen en dat de verpleegkundige de terugbetaling van de ziekteverzekering direct verrekent met het ziekenfonds.

Let op: Dat brengt met zich mee dat u uw identiteitsdocument bij u moeten hebben en dit aan de verpleegkundige moet afgeven voor verificatie. Als u echter weigert om uw identiteitsdocument te laten lezen kan uw verpleegkundige de derdebetalersregeling niet toepassen.

Hoe verifieert uw verpleegkundige uw identiteit ?

Door elektronische lezing van een:

  • geldige Belgische elektronische identiteitskaart (eID), geldige elektronische vreemdelingenkaart
  • geldige ISI+-kaart (bijv. voor kinderen minder dan 12 jaar die nog geen eID hebben)
  • geldig attest van sociaal verzekerde afgeleverd door de ziekenfondsen.

Belangrijk: uw verpleegkundige moet steeds het beschikbare document gebruiken dat het hoogst geplaatst staat in bovenstaande lijst.

In een beperkt aantal gevallen kan uw verpleegkundige uw identiteit nagaan

  • door lezing van de barcode op een van de kleefbriefjes van uw ziekenfonds.
  • door manueel ingeven van uw identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ-nummer) bijv. indien u over een geldig attest van verlies of diefstal van de eID beschikt

Waarom deze verplichte verificatie?

Het is een administratieve vereenvoudiging die toelaat:

  • dat de verpleegkundige dadelijk weet dat u de patiënt bent die vermeld is op het doktersvoorschrift
  • dat uw ziekenfonds weet  welke zorgen u heeft gekregen
  • dat een efficiënte samenwerking plaats heeft tussen thuisverpleegkundigen en ziekenfondsen
  • administratieve fouten en fouten bij de facturatie te vermijden

Hoewel de grote meerderheid van de verpleegkundigen correct werken laat het systeem ook toe om fraude tegen te gaan. Ook fraude van een weinig scrupuleuze patiënt (over zijn identiteit) kan hiermee voorkomen worden.

Wat als u geen identificatiedocument bij zich heeft?

Als u geen identificatiedocument bij u heeft op het ogenblik van het bezoek, kan de verpleegkundige uw identiteit achteraf nagaan en dan uw INSZ-nummer manueel invoeren. Dit moet echter de uitzondering zijn.

Is de verificatie ook verplicht voor andere zorgverleners ?

In de loop van 2018 zullen we de verplichte verificatie ook geleidelijk uitbreiden naar andere zorgverleners, na overleg met de verschillende beroepsgroepen en een testperiode.

Overleg met tandartsen en ziekenhuizen is al ver gevorderd. We zullen u natuurlijk informeren over de precieze datum voor de invoering van de verplichting bij deze zorgverleners.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 22 september 2017