Elektronisch voorschrijven mogelijk zonder EMD dankzij de toepassing “PARIS”

Om elke voorschrijver de mogelijkheid te bieden om elektronische voorschriften aan te maken buiten het Elektronisch Medisch Dossier (EMD) – in afwachting van een veralgemeend gebruik van het EMD - stellen we u gratis een toepassing ter beschikking die een minimale service biedt: « PARIS » (Prescription & Autorisation Requesting Information System).


Voor wie is deze toepassing vooral nuttig?

Het grootste nut biedt de toepassing aan huisartsen, specialisten, tandartsen en vroedvrouwen

 • die zich bevinden in een situatie waarin ze (tijdelijk) geen toegang hebben tot hun softwarepakket voor het beheer van het patiëntendossier of tot het informaticasysteem van het ziekenhuis, bijv.
  • tijdens huisbezoeken, bezoeken in woonzorgcentra,
  • tijdens een consultatie in het ziekenhuis.

 • of die (nog) niet beschikken over een Elektronisch Medisch Dossier (d.w.z. een softwarepakket voor het beheer van het patiëntendossier), bijv.
  • sommige categorieën van specialisten,
  • voorschrijvers die nog enkel een beperkte praktijk hebben of het beroep niet meer in de klassieke zin van het woord uitvoeren (die werkzaam zijn bij de ziekenfondsen, in de administratie, in het onderwijs, klinisch biologen, anatoom-pathologen,...),
  • oudere voorschrijvers op het einde van een actieve praktijk.

Welke service biedt  « PARIS » u aan?

« PARIS » biedt u een minimale service voor het elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen (en voor niet-geneesmiddelen zoals bv. vitamines).

U kan het volgende doen:

 • een voorschrift aanmaken
 • vanaf uiterlijk 15 september 2021, op vraag van de patiënt, een « VISI-vlag » plaatsen op een voorschrift. Deze visualisatievlag is een functie waarmee de voorschrijver, in overeenstemming met de wens van de patiënt, kan bepalen of alle apotheken of geen enkele apotheek de inhoud van een voorschrift kunnen consulteren.
 • de lijst van de voorschriften raadplegen, aangemaakt door de voorschrijver, maar nog niet afgeleverd
 • een voorschrift annuleren dat nog niet afgeleverd werd
 • de feedback raadplegen, door de apothekers verstuurd, over de af te leveren voorschriften.

Lees onze gebruikershandleiding

Opgelet:

 • In tegenstelling tot wat we hebben aangekondigd in juli 2017 zal “PARIS”  geen minimale service aanbieden voor de elektronische machtigingsaanvragen voor geneesmiddelen van hoofdstuk IV. Hiervoor bestaat al een webtoepassing op het eHealthplatform, de CIVARS-toepassing.
 • Er is geen interactie met het EMD of met andere systemen voor gegevensdeling voorzien.

Hoe kan u toegang krijgen tot « PARIS » ?

U vindt de PARIS toepassing op de website van het eHealth platform :

 • U kiest de categorie “Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg”
 • U vindt de PARIS toepassing onder de rubriek “Online diensten”

Of klik hier om de PARIS toepassing te openen

Op voorstel van de Society for Dental Medicine asbl, kan de MyParis.be domeinnaam ook worden gebruikt als toegangspunt tot het programma (https://myparis.be/)

« PARIS » is toegankelijk:

 • op een desktop, laptop, tablet en smartphone
 • door een authenticatie via uw elektronische identiteitskaart (en uw pincode) TOTP, Itsme, ...

Is een inschrijving nodig om « PARIS » te kunnen gebruiken?

Een inschrijving op een lijst van gebruikers is niet nodig.
We raden u wel aan om u te abonneren op ons alert, zodat wij u op de hoogte kunnen houden van de eventuele toekomstige aanpassingen aan « PARIS ».

Waar kan ik terecht met vragen en technische problemen?

 • Als u een foutmelding krijgt of technische problemen ondervindt bij het gebruik van “PARIS”: contacteer het eHealth-contactcenter om de oorzaak van het probleem te identificeren. Stuur in het geval van een foutmelding altijd een printscreen naar het eHealth-contactcenter, met een beknopte toelichting bij het probleem (wat wou u doen, wat deed u net voordat u de foutmelding kreeg, tijdsperiode, enz.).
 • Als de verplichting in werking treedt: Als u aanhoudend technische problemen ondervindt, dan kunt u terugvallen op het ‘noodprotocol’ (in voorbereiding).
 • Indien u niet herkend wordt door PARIS als zorgverlener en u vermoedt dat deze foutmelding te wijten zou kunnen zijn aan het feit dat u niet meer opgenomen bent in het referentiebestand van de actieve zorgverleners, stuur een mail naar artsen-tandartsen@riziv-inami.fgov.be (artsen en tandartsen) of nursenl@riziv.fgov.be (vroedvrouwen).
 • Als u vragen heeft over de PARIS-toepassing in het algemeen: stuur een mail naar secr-farbel@riziv.fgov.be.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 28 mei 2021