Verzorging in medische huizen (forfaitair)

Als patiënt hebt u de mogelijkheid om u in te schrijven in een medisch huis dat een akkoord voor forfaitaire betaling heeft gesloten met uw ziekenfonds. Daar zal uw gezondheid globaal ten laste worden genomen.
 
Als u voor dat systeem kiest, dan verbindt u zich ertoe – op enkele uitzonderingen na – om geen andere zorgverleners meer te raadplegen dan de zorgverleners die in het medisch huis werken. Als u toch zelf het initiatief daartoe neemt, dan zal uw ziekenfonds u die verstrekkingen niet vergoeden.
 
 

Voor welke verstrekkingen kunt u in een medisch huis terecht?

 
Het forfait kan betrekking hebben op:
  • bezoeken en raadplegingen van huisartsen
  • kinesitherapieverstrekkingen
  • verpleegkundige verzorging.

Informeer ernaar bij het medisch huis!

Hoe schrijft u zich in (of uit)?

 
Uw inschrijving (of uitschrijving) kan ingaan bij het begin van elke kalendermaand.
U in- of uitschrijven vraagt wel wat tijd: 1 tot 2 maanden vanaf de ondertekening van het gepaste formulier.
 

Hoe worden de andere medische verstrekkingen vergoed?

 
Voor de raadplegingen van specialisten, de geneesmiddelen, de ziekenhuisopnamen, enz. zal uw ziekenfonds u vergoeden zoals dat momenteel het geval is.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 11 januari 2021