Post-COVID-19: tegemoetkoming in de kosten van zorg bij aanhoudende COVID-19-symptomen

De COVID-19-crisis veroorzaakte niet alleen veel leed onder de patiënten tijdens de acute fase van de ziekte, maar een aanzienlijk deel van deze patiënten ontwikkelde ook Post-COVID-19, ook wel long COVID genoemd.

Zij hebben nood aan extra verstrekkingen bij verschillende zorgverleners.

We voorzien daarom vanaf 1 juli 2022 een tegemoetkoming in de eerstelijnszorg van deze patiënten via een gepersonaliseerd zorgtraject ‘post-COVID’. Daarvoor sloten we een  overeenkomst voor 1 jaar tussen de eerstelijnszorgverleners en de verzekeringsinstellingen.

Vanaf 1 december 2022 wordt de neuropsycholoog in eerste en tweede lijn, alsook de ergotherapeut in tweede lijn terugbetaald in het kader van neurocognitieve diagnostiek en behandeling bij cognitieve klachten.

 

Wie heeft recht op een tegemoetkoming binnen het zorgtraject post-COVID-19? 

Als u aanhoudende klachten heeft na het doormaken van COVID-19-infectie, contacteer uw huisarts zodat die een eventuele diagnose kan stellen.

We voorzien een tegemoetkoming als de patiënt 12 weken na de eerste symptomen van een COVID-19-infectie en/of 12 weken na een positieve test voor COVID-19 nog steeds last heeft van symptomen gelinkt aan COVID-19 (moeheid, kortademigheid, cognitieve dysfunctie, … met een zichtbare impact op het dagelijks leven van die patiënt.

De symptomen kunnen nieuw opgetreden zijn na het initieel herstel van acute COVID-19-episode, of aanhouden na de initiële episode. Symptomen kunnen ook veranderen in de tijd of terugkomen na verloop van tijd.

Alle patiënten – los van het feit of ze voor de COVID-19-infectie werden gehospitaliseerd of niet – waarvoor de diagnose post-COVID-19 wordt gesteld, komen in aanmerking voor deze overeenkomst.

De huisarts bepaalt de zorgnood en de gepersonaliseerde doelstellingen in samenspraak met de patiënt. Vervolgens kan de patiënt doorverwezen worden naar één of meerdere zorgverleners.

Binnen het zorgtraject onderscheiden we 2 behandeltypes:

 • Monodisciplinaire behandeling: de patiënt heeft nood aan slechts één zorgverlener: kinesitherapeut, logopedist of psycholoog;
 • Multidisciplinaire behandeling: de patiënt heeft nood aan meer dan één zorgverlener: kinesitherapeut, logopedist, psycholoog, neuropsycholoog, diëtist en/of ergotherapeut.
  Binnen het team van zorgverleners wordt een zorgcoördinator aangesteld.

U betaalt geen remgeld en geen supplementen voor de specifieke verstrekkingen binnen dit zorgtraject.

Monodisciplinaire behandeling binnen het zorgtraject: u hebt hulp nodig van 1 zorgverlener

Na een bezoek aan uw huisarts kan die u doorverwijzen naar een zorgverleners van de eerste lijn.

Welke verstrekkingen zijn terugbetaald als u 1 zorgverlener nodig hebt?

U hebt in dit zorgtraject recht op terugbetaalde hulp van een van volgende zorgverleners:

 • Kinesitherapie:
  • U heeft recht op 18 zittingen van 30 min per jaar (gewone nomenclatuur).
  • Als u nood heeft aan meer zorg kunnen er nog 60 zittingen van 30 min voorgeschreven worden over een behandeltijd van een jaar. Er mogen maximaal 30 zittingen worden aangerekend in de eerste episode van 6 maanden.
 • Logopedie:
  • U heeft Recht op 7 zittingen van 30 min per jaar, na een logopedisch onderzoek en anamnese van een uur.
 • Psychologie wordt niet vergoed binnen dit zorgtraject, maar de patiënt kan volgens de reeds bestaande tarieven therapie volgen bij een psycholoog.

Hoe lang duurt een monodisciplinaire behandeling?

Het zorgtraject wordt regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig, in samenspraak met de patiënt.
Het zorgtraject duurt 6 maanden, en kan eenmalig verlengd worden met nogmaals 6 maanden indien hier nood aan is of doorverwezen worden naar meer gespecialiseerde zorg in tweede lijn.

U heeft hulp van verschillende zorgverleners: multidisciplinaire behandeling

Indien u nood heeft aan meerdere zorgverleners (kinesitherapeut, ergotherapeut, diëtist, logopedist en/of psycholoog), wordt er een zorgcoördinator aangesteld binnen het team van de patiënt en helpt de patiënt met de organisatie, communicatie, planning, verwijzing, afspraken van de patiënt met de verschillende zorgverleners. De zorgcoördinator beluistert de wensen van de patiënt en welke gepersonaliseerde doelstellingen deze wilt behalen. Na een overleg tussen de verschillende zorgverleners maakt de zorgcoördinator een verslag op. De zorgcoördinator is verantwoordelijk dat de patiënt beschikt over alle informatie (behandelplan, teamoverleg, doelstellingen, …). De zorgverleners en de patiënt kunnen fysiek of digitaal deelnemen aan het overleg.

Welke verstrekkingen zijn terugbetaald als u meer dan 1 zorgverlener nodig hebt?

We vergoeden volgende verstrekkingen als ze voorzien zijn in het behandelplan:

 • Voor kinesitherapie, logopedie en psychologische zorg zoals reeds bepaald hiervoor onder monodisciplinaire zorg
 • Voor diëtiek:
  • Een bilan (diëtetisch onderzoek, anamnese, het stellen van de diëtetische diagnose en het opstellen van een behandelplan en advies) wordt opgesteld door de diëtist in overleg met de patiënt
   Terugbetaling van dit bilan bedraagt 50 euro, u betaalt niets (geen remgeld en geen supplementen)
  • 7 individuele diëtetische interventies kunnen worden terugbetaald
   Terugbetaling voor diëtieksessie bedraagt 25 euro, u betaalt niets (geen remgeld, geen supplementen)
 • Voor ergotherapie:
  • Een observatiebilan (onderzoek van de functioneringsmogelijkheden en –beperkingen van de rechthebbende) wordt opgesteld door de ergotherapeut in overleg met de patiënt
   Terugbetaling van dit bilan bedraagt 50 euro, u betaalt niets (geen remgeld en geen supplementen)
  • 14 individuele ergotherapeutische interventies (60 min.) kunnen worden terugbetaald aan 50 euro, u betaalt niets (geen remgeld, geen supplementen)
  • In tweede lijn wordt er enkel terugbetaling voorzien in het kader van neuropsychologische diagnostiek en behandeling
 • Voor neuropsycholoog (in eerste of tweede lijn):
  • Een neuropsychologisch onderzoek met evaluatie van de cognitieve functies
  • Terugbetaling van dit bilan = 231,30 EUR, geen remgeld en geen supplementen
  • 10 individuele neuropsychologische interventies (60 min.) kunnen worden terugbetaald
  • Terugbetaling voor neuropsychologische interventie bedraagt 77,10 EUR, geen remgeld, geen supplementen

Hoe vergoeden we de zorgverleners binnen het multidisciplinaire zorgtraject?

De zorgcoördinator ontvangt 120 euro per patiënt voor de periode van 1 jaar. Minimum 2 overlegmomenten moeten plaatsvinden per episode van 6 maanden.

De zorgverleners krijgen elk 20 euro voor deelname aan het overleg. Een maximum van 3 deelnames wordt vergoed per patiënt per episode van 6 maanden.

Hoe lang duurt een multidisciplinair zorgtraject?

De eerste periode is 6 maanden. Indien nood aan langere behandeling kan dit nog eenmalig verlengd worden of doorverwezen worden naar meer gespecialiseerde zorg in tweede lijn.
Het zorgtraject wordt regelmatig geëvalueerd en bijgesteld waar nodig (overlegmomenten)
We voorzien een evaluatie van multidisciplinair overleg en correcte dekking van zorgnood.

Wat moet de huisarts doen om u deze zorg te kunnen bieden?

De huisarts stelt de diagnose Post-COVID-19 en start het zorgtraject ‘post-COVID-19’ door de startcode aan te rekenen bij de eerste raadpleging. Vervolgens stelt de huisarts het behandelplan op in samenspraak met de andere zorgverleners en de patiënt.

Het verloop van het zorgtraject staat beschreven in art. 7 van de overeenkomst.

Duur van de overeenkomst

Deze overeenkomst is voorzien voor periode van 1 jaar – bedoeling is  tijdens die eerste periode een volledige evaluatie van aanpak en tegemoetkoming te evalueren.

Er is nog overleg met het EBP (evidence-based practice)  voor het opstellen van richtlijnen en de mogelijkheid om de overeenkomst op dat vlak met de recente wetenschappelijke inzichten bij te sturen. We zullen de richtlijnen zodra die uitkomen beschikbaar stellen van de zorgverleners zodat de behandeling zo optimaal mogelijk verloopt.​

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 02 december 2022