Aanbevelingen voor een beter voorschrijven van medische beeldvorming

Als arts hebt u  een publicatie van ons ontvangen met bijgewerkte aanbevelingen voor het voorschrijven van medische beeldvorming.


Waarop hebben onze aanbevelingen betrekking?

De publicatie 'Bijgewerkte aanbevelingen voor het voorschrijven van medische beeldvorming' bevat onder meer een selectie van onderzoeken met zeer beperkte indicaties.

We illustreren deze aanbevelingen met vaststellingen in cijfers en grafieken over de voorschreven onderzoeken, de stralingsdosissen, de verschillen tussen provincies enz.

Waarom deze aanbevelingen volgen?

  • U vermindert de medische blootstelling van uw patiënten aan ioniserende straling.
  • U voorkomt onnodige uitgaven voor de patiënt en de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging).

Een raming: de toepassing van alleen de (niet-exhaustieve) aanbevelingen van deze publicatie:

  • zou de medische blootstelling aan ioniserende straling door diagnostische onderzoeken met ten minste 25% verminderen.
  • zou jaarlijks 30 miljoen EUR besparingen opleveren, die men op een meer zinvolle manier zou kunnen besteden.

Op basis van de aanbevelingen van het Consilium Radiologicum

De brochure is gebaseerd op de aanbevelingen van het Consilium radiologicum van oktober 2010, die nog altijd actueel zijn.

Wij publiceren ze op verzoek van de Nationale commissie artsen-ziekenfondsen.

Sensibiliseringscampagnes 'medische beeldvorming'

Deze aanbevelingen voor de artsen passen in een grootschalige sensibiliseringscampagne over het goede gebruik van medische beeldvorming. Ze worden aangevuld met andere synergetische acties voor de sensibilisering van de voorschrijvers, de dienstverleners en de bevolking.

 

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 06 juli 2021