print

Zorg op maat voor adolescenten en jongvolwassenen met kanker (AYA’s) dankzij de vergoeding van AYA-referentieteams

Vanaf 1 december 2023 vergoeden we ziekenhuizen die zijn toegetreden tot de AYA-overeenkomst met het RIZIV voor hun specifieke AYA-referentieteams. Deze AYA-referentieteams zullen hun kennis en expertise over leeftijdsspecifieke medische en psychosociale zorg delen met zorg- en behandelteams in zowel het eigen ziekenhuis, als in andere ziekenhuizen en de eerstelijnszorg.

Op deze pagina:

Waarom vergoeden we specifieke referentieteams voor jongeren met kanker? 

AYA's vormen een specifieke doelgroep, omdat ze verschillen van zowel kinderen met kanker als oudere volwassenen. Deze jonge mensen  hebben vaak specifieke medische problemen en worden met veel uitdagingen op psychosociaal vlak geconfronteerd: wat met de onderbreking van een studie of een job tijdens de behandeling? Hoe zit het met hun vruchtbaarheid en hun kinderwens? 

Omwille van die leeftijdsspecifieke vragen, verdienen zij zorg en nazorg op maat.

Naar een geharmoniseerd beleid voor AYA-zorg

Deze overeenkomst heeft tot doel AYA-referentieteams op te richten binnen ziekenhuizen die voldoen aan specifieke criteria. De AYA-referentieteams zullen worden ingezet als centrale bron van kennis en ervaring, waardoor ze op medisch en psychosociaal vlak ondersteuning zullen geven aan zorg- en behandelteams in zowel het eigen ziekenhuis, als in andere ziekenhuizen en de eerstelijnszorg.   

De AYA-referentieteams zullen bovendien een Projectgroep vormen samen met andere AYA-stakeholders om op die manier gezamenlijk een geharmoniseerd Belgisch beleid voor AYA-zorg tot stand te brengen. De ontwikkeling van een geharmoniseerd Belgisch AYA-beleid heeft tot doel de zorg voor adolescenten en jongvolwassenen met kanker te optimaliseren over de grenzen van het referentiecentrum heen. 

De ziekenhuizen die in de RIZIV-conventie stappen, onderschrijven volgende vijf prioriteiten in AYA-zorg:

 • Vroegtijdige diagnose 
 • Vroegtijdige doorverwijzing naar reproductieve geneeskunde
 • Vroegtijdig genetisch onderzoek
 • Klinische studies
 • Psychosociale ondersteuning

Wie komt in aanmerking voor deze begeleiding?

We beogen met deze overeenkomst zorg voor adolescenten en jongvolwassenen van 16 tot en met 35 jaar, gediagnostiseerd met kanker. Gebaseerd op de individuele noden van de AYA en de aard van de behandeling, kunnen uitzonderingen op de leeftijdsbovengrens en pathologie worden toegepast (artikel 5.2). Het AYA-referentieteam draagt de verantwoordelijkheid uitzonderingen te evalueren en toe te kennen. 

Welke ziekenhuizen zijn toegetreden? 

Het Verzekeringscomité heeft de overeenkomsten goedgekeurd met de centra die aan alle criteria opgenomen in artikel 5 van de overeenkomst voldoen. 

U vindt de toegetreden ziekenhuizen (AYA-referentiecentra) in deze lijst.

Hoe zijn de  AYA-referentieteams samengesteld? 

Het AYA-referentieteam is samengesteld uit een multidisciplinair team van experten op het gebied van AYA-zorg, minstens bestaande uit vier disciplines:

 • een arts-specialist, 
 • een gespecialiseerde verpleegkundige, 
 • een sociaal werker 
 • een psycholoog. 

Als het wenselijk of nodig is, kan het AYA-team altijd versterkt worden met andere disciplines zoals een kinesitherapeut, een seksuoloog, een diëtist, een ergotherapeut, een palliatieve hulpverlener, etc.

Opvolging en evaluatie van de overeenkomst

Binnen de overeenkomst wordt er een Projectgroep opgericht waaraan de begeleiding, uitvoering en opvolging van de overeenkomst wordt toevertrouwd. De opdrachten van de Projectgroep zijn gericht op het faciliteren van de samenwerking tussen de AYA-referentiecentra en AYA-stakeholders. De Projectgroep fungeert als een sturende kracht voor de verwezenlijking van een geharmoniseerd AYA-beleid in België.

Daarnaast wordt er binnen de overeenkomst een begeleidingscomité opgericht waaraan de begeleiding en de opvolging van de uitvoering van de overeenkomst wordt toevertrouwd. 

Meer informatie over de opvolging en de evaluatie van de overeenkomst vindt u in artikels 12 en 13 van de overeenkomst.

Geldigheidstermijn van de overeenkomst

Deze overeenkomst startte op 1 december 2023 en loopt 5 jaar. De overeenkomst kan worden opgezegd:

 • als het referentiecentrum de bepalingen in de overeenkomst niet naleeft
 • als op basis van het jaarlijkse activiteitenverslag blijkt dat de doelstellingen niet worden behaald. 

In afwachting van het eindrapport en de beslissing over de verlenging van de overeenkomst blijven de overeenkomsten met de referentiecentra van toepassing.

Meer informatie over de geldigheidstermijn en de opzeggingsvoorwaarden vindt u in artikel 20 van de overeenkomst.

Contacten

Secretariaat medische directie - overeenkomsten

E-mail: ovcomeddir@riziv-inami.fgov.be