print

Controle van de maximumfactuur (MAF)

Op deze pagina:

Hoe verloopt de controle van de MAF ?

Bereikt het totale bedrag van wat u voor uzelf en uw gezinsleden voor geneeskundige verzorging heeft betaald 250 EUR? (vanaf 2022)
Tot en met het ‘MAF-jaar 2021’ gaat het om een bedrag van 450 EUR.

Dan stuurt uw ziekenfonds ons automatisch een aanvraag ter controle van uw situatie om te bepalen vanaf wanneer uw recht op de maximumfactuur (MAF) wordt geopend.

Vervolgens gaan wij in het Rijksregister de samenstelling van uw gezin op 1 januari van het betreffende ‘MAF-jaar’ na en melden wij, op basis van informatie van de FOD financiën, aan uw ziekenfonds in welke inkomenscategorie u zich bevindt met het oog op de vergoeding.

Indien wij niet over de inkomsten van al uw gezinsleden beschikken, dan zal uw ziekenfonds u om een verklaring op erewoord vragen.

Meer informatie

Contacten

Directie Toegankelijkheidsgegevens - MAF

E-mail: dac-acces@riziv-inami.fgov.be

​Als u vragen of klachten over de MAF hebt, contacteer ons dan schriftelijk (ter bescherming van uw persoonlijke levenssfeer). Stuur een brief of e-mail naar: dac-acces@riziv-inami.fgov.be