print

Het statuut van persoon met een chronische aandoening verbetert de toegang tot de zorgen

Dankzij het statuut van persoon met een chronische aandoening (“statuut chronische aandoening”) zal u automatisch genieten van een vermindering van het grensbedrag van uw persoonlijke aandelen (delen die u betaalt, remgelden genoemd) in het kader van de maximumfactuur. Het statuut wordt automatisch toegekend in bepaalde gevallen, of op basis van een medisch getuigschrift dat aan het ziekenfonds moet worden bezorgd.

Op deze pagina:


U heeft grote uitgaven voor geneeskundige verzorging of u geniet van het forfait voor chronisch zieken? Dan heeft u automatisch recht op "het statuut chronische aandoening"

Uw ziekenfonds kent u automatisch het statuut toe:

  • indien u uitgaven voor geneeskundige verzorging heeft van minstens 300 EUR per kwartaal (geïndexeerd), gedurende 8 opeenvolgende kwartalen, waarbij de 8 kwartalen 2 kalenderjaren vormen. De uitgaven voor geneeskundige verzorging omvatten zowel het deel dat het ziekenfonds betaalt als uw persoonlijk aandeel
    of
  • indien u het forfait voor chronisch zieken geniet.

Uw ziekenfonds zal u het statuut voor 2 jaar toekennen, en vervolgens kan het van jaar tot jaar worden verlengd.

Geïndexeerde bedragen voor de referentiejaren

Uitgaven geneeskundige verzorging per kwartaal​
​2013300 EUR​
​2014​304,17 EUR
​2015​305,78 EUR
​2016​307,68 EUR
​2017​315,40 EUR
​2018​320,70 EUR
​2019325,35 EUR​
​2020331,69 EUR​
​2021335,04 EUR​
​2022​337,69 EUR
2023​​​365,18 EUR
2024387,27 EUR

 

U lijdt aan een zeldzame ziekte of weesziekte en heeft grote uitgaven voor geneeskundige verzorging? Bezorg dan een medisch getuigschrift aan uw ziekenfonds

Uw ziekenfonds kent u het statuut voor een langere periode toe:

  • indien u uitgaven voor geneeskundige verzorging heeft van minstens 300 EUR per kwartaal (geïndexeerd, zie hoger), gedurende 8 opeenvolgende kwartalen, waarbij de 8 kwartalen 2 kalenderjaren vormen. De uitgaven voor geneeskundige verzorging omvatten zowel het deel dat het ziekenfonds betaalt als uw persoonlijk aandeel
    en
  • indien u aan een zeldzame ziekte of weesziekte lijdt. In dat geval moet u een medisch getuigschrift aan uw ziekenfonds bezorgen waarin uw arts-specialist moet aangeven aan welke ziekte u lijdt. Een zeldzame ziekte of weesziekte is een ziekte die een beperkt aantal personen treft ten opzichte van de gehele bevolking (1 persoon op 2 000), opgenomen als zeldzame ziekte of weesziekte op de website Orphanet.

Uw ziekenfonds zal nagaan of die voorwaarden vervuld zijn en zal u het statuut toekennen voor 5 hernieuwbare jaren.

Voordelen die aan de rechthebbenden op het statuut worden toegekend

Als rechthebbende op het statuut zult u automatisch een vermindering van het grensbedrag van uw persoonlijke aandelen genieten in het kader van de maximumfactuur , gewoonlijk “maximumfactuur chronisch zieken” genoemd.