print

Elektronisch voorschrijven voor sporadisch gebruik mogelijk via gratis toepassingen

Om elke voorschrijver de mogelijkheid te bieden om voor sporadisch gebruik (*) elektronische voorschriften aan te maken, zijn er een aantal gratis mogelijkheden voorhanden, die kunnen opgedeeld worden in mogelijkheden zonder Elektronisch Medisch Dossier (EMD), zoals onze toepassing “PARIS”, of mogelijkheden met EMD. Beide opties worden hieronder toegelicht.

(*) Er bestaat alsnog geen restrictie op wat we vandaag onder de lading van “Sporadisch gebruik” begrijpen. Echter, qua gebruik stellen we vast dat PARIS gebruikers gemiddeld 10 voorschriften per maand opstellen, en dat 69% van de voorschrijvers 5 of minder voorschriften per maand aanmaakt via PARIS.

Op deze pagina:

​Gratis elektronisch voorschrijven zonder EMD dankzij onze toepassing ‘Paris’

Voor wie is deze toepassing vooral nuttig?

Het grootste nut biedt de toepassing aan huisartsen, specialisten, tandartsen en vroedvrouwen

 • die zich bevinden in een situatie waarin ze (tijdelijk) geen toegang hebben tot hun softwarepakket of tot het informaticasysteem van het ziekenhuis voor het beheer van het patiëntendossier, bijv.
  • tijdens huisbezoeken, bezoeken in woonzorgcentra,
  • tijdens een consultatie in het ziekenhuis.
    
 • of die (nog) niet beschikken over een Elektronisch Medisch Dossier (d.w.z. een softwarepakket voor het beheer van het patiëntendossier), bijv.
  • sommige categorieën van specialisten,
  • voorschrijvers die nog enkel een beperkte praktijk hebben of het beroep niet meer in de klassieke zin van het woord uitvoeren (die werkzaam zijn bij de ziekenfondsen, in de administratie, in het onderwijs, klinisch biologen, anatoom-pathologen,...) en die sporadisch wensen voor te schrijven
  • oudere voorschrijvers op het einde van een actieve praktijk die enkel nog sporadisch voorschrijven (bijv. voor zichzelf of hun familie).

Welke service biedt  « PARIS » u aan?

« PARIS » biedt u een minimale service voor het elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen (en voor niet-geneesmiddelen zoals bv. vitamines).

U kan het volgende doen:

 • een voorschrift aanmaken
 • op vraag van de patiënt, een « VISI-vlag » plaatsen op een voorschrift. Deze visualisatievlag is een functie waarmee de voorschrijver, in overeenstemming met de wens van de patiënt, kan bepalen of alle apotheken of geen enkele apotheek de inhoud van een voorschrift kunnen consulteren.
 • de lijst van de voorschriften raadplegen, aangemaakt door de voorschrijver, maar nog niet afgeleverd
 • een voorschrift annuleren dat nog niet afgeleverd werd
 • de feedback raadplegen, door de apothekers verstuurd, over de af te leveren voorschriften.

Lees onze gebruikershandleiding

Opgelet:

 • “PARIS” biedt geen minimale service aan voor de elektronische machtigingsaanvragen voor geneesmiddelen van hoofdstuk IV. Hiervoor bestaat al een webtoepassing op het eHealthplatform, de CIVARS-toepassing. In PARIS vindt u een link naar CIVARS.
 • Er is geen interactie met het EMD of met andere systemen voor gegevensdeling voorzien.

Welke evoluties mag u nog verwachten in « PARIS »?

Omdat in eerste instantie geen enkel gratis voorschrijfsoftware door de commerciële software-industrie aangeboden werd, boden we PARIS gratis aan. Op die manier zorgden we ervoor dat iedere voorschrijver elektronische voorschriften kon aanmaken. Deze situatie is ondertussen veranderd: in november 2022 verscheen het eerste gratis alternatief van PARIS, aangeboden door de software-industrie zelf.

De toekomstvisie van elektronisch voorschrijven maakt deel uit van het project VIDIS (Virtual integrated drug information system). In fase 2 van dit project is het de bedoeling om voorschrijven enkel mogelijk te maken met zicht op het medicatieschema en te evolueren naar het voorschrijven van behandelingen, eerder dan van doosjes geneesmiddelen.

Dat betekent dat het aanbieden van een softwarepakket zonder koppeling naar het EMD niet meer mogelijk zal zijn. PARIS zal dan ook op termijn ophouden te bestaan, en vervangen worden door alternatieve voorschrijfmogelijkheden. Door een integratie in de webapplicatie “MijnGeneesmiddelen” zal het voor sporadische voorschrijvers mogelijk zijn om voor te schrijven met toegang tot het medisch dossier.

In de aanloop naar fase 2 van VIDIS (dit kan nog enkele jaren duren), blijven we PARIS gratis beschikbaar stellen. Aangezien de commerciële sector al een gratis alternatief aanbiedt (zie onderaan de pagina), zullen we echter geen nieuwe functionaliteiten meer toevoegen.

Hoe kan u toegang krijgen tot « PARIS » ?

U vindt de PARIS toepassing op de website van het eHealth platform :

 • U kiest de categorie “Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg”
 • U vindt de PARIS toepassing onder de rubriek “Online diensten”

Of klik hier om de PARIS toepassing te openen

Op voorstel van de Society for Dental Medicine asbl, kan de MyParis.be domeinnaam ook worden gebruikt als toegangspunt tot het programma (https://myparis.be/)

« PARIS » is toegankelijk:

 • op een desktop, laptop, tablet en smartphone
 • door een authenticatie via uw elektronische identiteitskaart (en uw pincode) TOTP, Itsme, ...

Is een inschrijving nodig om « PARIS » te kunnen gebruiken?

Een inschrijving op een lijst van gebruikers is niet nodig.
We raden u wel aan om u te abonneren op ons alert (RIZIV), zodat wij u op de hoogte kunnen houden van de eventuele toekomstige aanpassingen aan « PARIS ».

Waar kan ik terecht met vragen en technische problemen?

 • Als u een foutmelding krijgt of technische problemen ondervindt bij het gebruik van “PARIS”: contacteer het eHealth-contactcenter om de oorzaak van het probleem te identificeren. Stuur in het geval van een foutmelding altijd een printscreen naar het eHealth-contactcenter, met een beknopte toelichting bij het probleem (wat wou u doen, wat deed u net voordat u de foutmelding kreeg, tijdsperiode, enz.).
 • Als u aanhoudend technische problemen ondervindt, dan kunt u terugvallen op het ‘noodprotocol’ (in voorbereiding).
 • Indien u niet herkend wordt door PARIS als zorgverlener en u vermoedt dat deze foutmelding te wijten zou kunnen zijn aan het feit dat u niet meer opgenomen bent in het referentiebestand van de actieve zorgverleners, stuur een mail naar artsen-tandartsen@riziv-inami.fgov.be (artsen en tandartsen) of nursenl@riziv.fgov.be (vroedvrouwen).
 • Als u vragen heeft over de PARIS-toepassing in het algemeen: stuur dan een mail naar secr-farbel@riziv.fgov.be.

Elektronisch voorschrijven met EMD gratis beschikbaar voor sporadisch gebruik

Er is sinds november 2022 een alternatief voor PARIS beschikbaar waarbij WEL een EMD kan gebruikt worden, en waarbij nog andere voordelen aan verbonden zijn vergeleken met PARIS.

Deze firma heeft een verklaring op eer ondertekend om deze software gratis aan te bieden en ons minimaal een jaar op voorhand aan te kondigen als zij de gratis versie zouden stopzetten. Het is een extra betrouwbaar alternatief. Zodra er nieuwe alternatieven beschikbaar zijn, zullen we dit in onderstaande lijst verder aanvullen:

Contacten

Farmaceutisch beleid

E-mail: secr-farbel@riziv-inami.fgov.be